POWERPOOR – energiavaesusesse jäänud kodanike toetamine ühiste energiaalgatuste abil

1.09.2020 – 31.08.2023

POWERPOOR on rahvusvaheline koostööprojekt, mille põhieesmärk on välja töötada tugiprogrammid energiaostuvõimetute kodanike jaoks ja edendada ühiste energiaalgatuste kasutamist, kus rakendatakse alternatiivseid või uuenduslikke rahastamisskeeme (nt energiakogukondade/-ühistute loomine, ühisrahastuse kasutamine). POWERPOOR lihtsustab kogemuste ja teadmiste jagamist, tarbimiskäitumise muutmise ja väikesemahuliste igal juhul kasulike energiatõhususe meetmete rakendamist ning taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu, suurendades kodanike aktiivset osalust.

Soovin saada POWERPOOR energianõustajaks / energiamentoriks

Projekti kontakt Eestis:
Eesti Korteriühistute Liit
powerpoor@ekyl.ee
627 5742

Mis on energiavaesus?

Energiavaesuseks või energiaostuvõimetuseks nimetatakse olukordi, kus taskukohase hinnaga ei suudeta piisavalt kodu kütta, jahutada või kasutada muid vajalikke energiteenuseid. Energiavaesus erineb sissetulekuvaesusest, sest selle tekitatud heaolulised kaod esinevad ka kõrgema sissetulekuga leibkondades, kes ei kuluta liialt suurt osa sissetulekust energiaarvete tasumiseks. Energiavaesuse defineerimisel Euroopas on enimkasutatud aspektideks taskukohasus ja elamu kütmine. Energiavaesus kujuneb välja kolme peamise teguri – madal sissetulek, kõrged energiaarved ja halb soojusefektiivsus – koosmõjul.

POWER-TARGET

Võimaldab andmepõhise lähenemise kaudu tuvastada energiavaesusesse jäänud kodanikke.

POWER-ACT

Õpetab energiavaesusesse jäänud inimesi hindama oma energiakasutust ning mõistma energiatõhusate lahenduste ja taastuvenergiaallikate kasutuselevõtu eeliseid.

POWER-FUND

Tutvustab uuenduslikke rahastamisvõimalusi energiavaesuse vähendamiseks ja kodanike kaasamiseks (energiaühistud ja ühisrahastuskampaaniad).

Uudised

Sündmused

12.04.2022 - 13.04.2022
POWERPOOR koolitus PÄRNUS “ENERGIAVAESUS JA VÕIMALUSED SELLE LEEVENDAMISEKS”
Toimumiskoht:
29.09.2022
POWERPOOR koolitus TARTUS “ENERGIAVAESUS JA VÕIMALUSED SELLE LEEVENDAMISEKS”
Toimumiskoht:

Kasulikku

Kodumajapidamiste energiatarbimist ja energiavaesust käsitlevate poliitikate analüüs.
Allikas: CEB, Inglise keeles
Energiatõhususe direktiivi ülevõtmisest tulenev kohustus energiasäästu meetmete loomiseks, mõõtmiseks, seireks, kontrolliks ja raporteerimiseks
Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sisu: Eesti energiamajanduse energiasäästu meetmete analüüs

Kuula saadet: Tarbija taskutarkus: energiavaesusest : Eesti Korteriühistute Liit

POWERPOOR PROJEKTI PARTNERID

Ateena Riiklik Tehnikaülikool NTUA (Kreeka) NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (ntua.gr)
Euroopa Elamuorganisatsioonide Ühendus Housing Europe Housing Europe
Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu ICLEI ICLEI
Eesti Korteriühistute Liit EKÜL (Eesti)
Intrasoft International Intrasoft Home Page | Intrasoft International SA (intrasoft-intl.com)
Energiaklub (Ungari) ENERGIAKLUB
Sofia Energiaagentuur SOFENA (Bulgaaria) Sofena
Zemgale Piirkonna Energiaagentuur ZREA (Läti) Zemgales Reģionālā Enerģētikas Aģentūra — Main page (zrea.lv)
DOOR (Horvaatia) DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Coopernico (Portugal) Coopérnico – Energia verde, sustentabilidade e cidadania (coopernico.org)
Goinener (Hispaania) Cooperativa de generación y consumo de energía renovable – GoiEner
INZEB (Kreeka) Inzeb
Euroopa Ühisrahastuse Võrgustik ECN Main Home – European Crowdfunding Network (eurocrowd.org)
Jätkusuutlike Linnade Võrgustik HOMEPAGE – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ – SUSTAINABLE CITY (sustainable-city.gr)

Projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja
innovatsiooni programmist Horisont 2020, toetusleping nr. 890437.