POWERPOOR – energiavaesusesse jäänud kodanike toetamine ühiste energiaalgatuste abil

1.09.2020 – 31.08.2023

POWERPOOR on rahvusvaheline koostööprojekt, mille põhieesmärk on välja töötada tugiprogrammid energiaostuvõimetute kodanike jaoks ja edendada ühiste energiaalgatuste kasutamist, kus rakendatakse alternatiivseid või uuenduslikke rahastamisskeeme (nt energiakogukondade/-ühistute loomine, ühisrahastuse kasutamine). POWERPOOR lihtsustab kogemuste ja teadmiste jagamist, tarbimiskäitumise muutmise ja väikesemahuliste igal juhul kasulike energiatõhususe meetmete rakendamist ning taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu, suurendades kodanike aktiivset osalust.

POWERPOOR projekti raames on Eesti Korteriühistute Liit alates 2021. aastast koolitanud energiamentoreid, kelle teadmised võimaldavad olla energiasäästualasteks nõuandjateks nii kodumajapidamistele kui korteriühistutele.

POWERPOOR energiamentorid Eestis

Projekti kontakt Eestis:
Eesti Korteriühistute Liit
powerpoor@ekyl.ee
627 5742

Mis on energiavaesus?

Energiavaesuseks või energiaostuvõimetuseks nimetatakse olukordi, kus taskukohase hinnaga ei suudeta piisavalt kodu kütta, jahutada või kasutada muid vajalikke energiteenuseid. Energiavaesus erineb sissetulekuvaesusest, sest selle tekitatud heaolulised kaod esinevad ka kõrgema sissetulekuga leibkondades, kes ei kuluta liialt suurt osa sissetulekust energiaarvete tasumiseks. Energiavaesuse defineerimisel Euroopas on enimkasutatud aspektideks taskukohasus ja elamu kütmine. Energiavaesus kujuneb välja kolme peamise teguri – madal sissetulek, kõrged energiaarved ja halb soojusefektiivsus – koosmõjul.

POWER-TARGET

Võimaldab andmepõhise lähenemise kaudu tuvastada energiavaesusesse jäänud kodanikke.

POWER-ACT

Õpetab energiavaesusesse jäänud inimesi hindama oma energiakasutust ning mõistma energiatõhusate lahenduste ja taastuvenergiaallikate kasutuselevõtu eeliseid.

POWER-FUND

Tutvustab uuenduslikke rahastamisvõimalusi energiavaesuse vähendamiseks ja kodanike kaasamiseks (energiaühistud ja ühisrahastuskampaaniad).

Uudised

Sündmused

27.03.2023
ÜMARLAUD ” LHV pank- pettuste eest kaitsmine ja laenud korteriühistutele”
Toimumiskoht: Zoom keskkond
09.04.2024 - 02.06.2024
KORTERIÜHISTU JUHI PÕHIKURSUS (TÄIENDKOOLITUSE II OSA; E-ÕPE)
Toimumiskoht: E-õpe

Kasulikku

Kodumajapidamiste energiatarbimist ja energiavaesust käsitlevate poliitikate analüüs.
Allikas: CEB, Inglise keeles
Korterelamute renoveerimistoetus – Euroopa positiivne näide
Euroopa Komisjoni regionaalvaldkonna ajakiri Panorama kirjutab seekord ühtekuuluvuspoliitika fondide investeeringutest säästvasse energiamajandusse, tuues energiatõhususe tõstmise näitena esile Eesti korterelamute renoveerimistoetuse (lk. 6). Investeeringuid energiatõhususe tõstmisse nimetab ühe prioriteedina oma intervjuus ka rahandusminister (lk. 16-17). Panorama - sügis 2015

POWERPOOR PROJEKTI PARTNERID

Projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja
innovatsiooni programmist Horisont 2020, toetusleping nr. 890437.