Käsiraamat “Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2023. aastal”

20.03.2024

Ilmunud on Eesti Korteriühistute Liidu koostatud käsiraamatu “Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades” XII osa. Kogumiku eesmärgiks on juhtida ühistujuhtide ja ühistu liikmete tähelepanu õigusvaidlustele, milles Riigikohus on lahendi teinud, aitamaks sel moel vältida tarbetuid ja pikki kohtuvaidlusi tulevikus. Käsiraamat on järg viimasel üheteistkümnel aastal valminud samateemalistele trükistele. 2012. aastal valmis I osa, milles olid kajastatud Riigikohtu lahendid aastast 1999 kuni 2012.

Käsiraamat on leitav siit: RIIGIKOHTU LAHENDID KORTERIÜHISTUTE ASJADES 2023. AASTAL

Nõuanne lugejale: Raamatu sisukord, esitatud seaduste loetelu ja lahendite numbrid toimivad linkidena, mis viivad otse vastava peatüki, seaduse või Riigikohtu lahendini.

Käsiraamatus on järgmised riigikohtu lahendites otsustatud teemad: kordusüldkoosoleku otsus, milles on muudetud esialgset päevakorda, korteriühistu majandamiskulude jagamine korteriomanike vahel, korteriomanike poolt üldkoosoleku kokku kutsumine ilma juhatust teavitamata, kaasomandi eseme õigusvastane koormamine, üldkoosoleku otsuste vaidlustamine, kindlustuse kahju hüvitamise nõue seoses kahjujuhtumiga, kaamerate paigaldamine, koosoleku korraldamine peale juhatuse liikmete volituste lõppemist, omaniku kohustused seoses ehitustööde läbiviimisega, omaniku teabeõigus, otsuse vaidlustamine.