Euroopa kodanikualgatus toidu päritoluriigi märkimise kohustuslikuks muutmise kohta

08.09.2019

Toidu päritoluriigi kõigi andmete märkimine parandab tooteandmete läbipaistvust ja võib osutuda kasulikuks toidupettuste ärahoidmisel. Seetõttu on loodud kodanikualgatus, millega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles tegema päritoluriigi märkimine kohustuslikuks kõigil ELis ringlevatel töödeldud ja töötlemata toiduainetel ning kehtestada rangemad jälgitavuse nõuded ühtlustatud kriteeriumite alusel, et tugevdada toiduohutust ja andmete läbipaistvust kogu toiduainete tarneahelas.

ELi kodanikel on õigus olla kaitstud kuritarvitamiste eest ja saada täpset teavet ostetud toidu kohta. Teadlike valikute tegemiseks peavad tarbijad teadma, kus tooteid on kasvatatud ja töödeldud, koostisosade päritolu ning muud teavet tootmis- ja töötlemismeetodite kohta.

Petitsiooni täistekst on avaldatud Euroopa Komisjoni ametlikus registris: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open

Algatusele saab oma allkirja anda SIIN.