Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon tarbijakrediidi direktiivi teemal

02.03.2019

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni tarbijakrediidi direktiiviga kehtestatud reeglistiku toimimise kohta. 2008. aastal vastu võetud direktiivi eesmärgiks on hõlbustada piiriüleste krediidilepingute sõlmimist, tagades seejuures tarbijate kõrgetasemelise kaitse. Tarbijatele on antud õigus  taganeda krediidilepingust 14 päeva jooksul, õigus krediit ennetähtaegselt tagastada  ning saada standardne ja hõlpsasti võrreldav lepingueelne teave krediidipakkumiste põhitingimuste kohta. Krediidipakkujatele on kehtestatud kohustus  hinnata laenuvõtja krediidivõimelisust enne lepingu sõlmimist. Alates 2008. aastast on turg märkimisväärselt arenenud ja erinevates valdkondades on vastu võetud mitmeid teisi ELi õigusakte, mis mõjutavad ka tarbijakrediidi pakkumist, mistõttu soovib Komisjon hinnata, kas kõiki turuarenguid arvestades on tarbijakrediidi direktiiv endiselt eesmärgipärane.

Konsultatsioonis osalema oodatakse tarbijaid, krediidiandjaid ja -vahendajaid, krediidiregistreid, äri- ja kutseliite, tarbijaorganisatsioone, krediidiregistreid, järelevalveasutusi, teadus- või õppeasutusi. Küsimustiku esimene osa on suunatud tarbijatele, teine osa turuosalistele. Küsimustik on kättesaadav ja seda on võimalik täita eesti keeles, kuid küsimustikule vastamiseks on nõutav eelnev registreerimine.  

Veebipõhise küsimustiku ja täiendava info leiab veebilehelt https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3472049/public-consultation_et