Euroopa tarbijakeskuste võrgustik avas uue kodulehekülje

18.12.2021

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-võrgustik) avas sel nädalal uue veebilehekülje eccnet.eu, kust leiavad kasulikku teavet oma õiguste kohta tarbijad nii Eestist kui ka teistest EL liikmesriikidest, Islandilt ja Norrast.

Värskelt veebisaidilt leiab praktilisi juhiseid, kuidas oma tarbijaõigusi rakendada ning kuhu pöörduda abi saamiseks, kui tekib probleem piiriülesel ostlemisel või reisimisel. ECC-võrgustiku teenuseid (eelkõige abi konkreetse kaebuse lahendamisel) kasutavad tarbijad, kel on probleeme teisest EL liikmesriigist ostetud kauba või teenusega. Eestis asub võrgustiku esindus ehk EL tarbija nõustamiskeskus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) koosseisus.

Vajadusel suheldakse tarbija kaebuse lahendamiseks otse kauplejaga ja tagatakse, et tarbija teab oma õigusi ning saab asjatundlikku abi oma emakeeles. Samuti nõustatakse tarbijaid, kuidas tegutseda juhul, kui kokkulepe ja lahenduse leidmine kauplejaga pole võimalik – näiteks kuidas kasutada kohtuväliseid vaidluste lahendamise üksuseid, väiksemate kohtuvaidluste menetlust või muid õiguslikke meetmeid.

Allikas:
https://consumer.ee/euroopa-tarbijakeskuste-vorgustik-avas-uue-kodulehekulje/