Koosoleku kutse edastamine korteriomanikule

01.07.2022

Meie KÜ põhikiri näeb ette, et koosoleku kutse edastatakse korteriomanikele elektroonselt. Neile omanikele, kellele ei ole võimalik kutset elektroonselt saata, tuleb põhikirja järgi kutse postkasti panna. Probleem on selles, et ühistu juhatus ei tea ühe korteriomaniku e-posti aadressi ja sellel omanikul ei ole ka postkasti. Omanik, kes ise korterit ei kasuta, on 30ndates aastates ja elab teises linnaosas. Juhatusele on omaniku tegelik elukoht teada. Kuidas sellises olukorras ühistu tegutsema peaks?

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep.

Sarnaseid küsimusi arutati ka ühe kohtuasja raames. Toon siinkohal välja Tallinna ringkonnakohtu seisukohad kohtuasjas nr 2-20-11750. Kohus selgitas, et korteriühistu hallatavas elamus postkastide esimese korruse eesruumi paigaldamise küsimus on selline, mis tuleb kaasomandi eseme tavapärase korrashoiu osana lahendada korteriühistu kaudu ja korteriomanike häälteenamusega tehtava otsuse alusel. Seejärel lisas kohus: „Põhikirja p 7.6.4 teise lause järgi on korteriühistul kohustus panna korteriomanike üldkoosoleku teade mh avaldaja postkasti. Seega peab korteriühistu ilmutama mõistlikku hoolt, et selle kohustuse täitmine oleks võimalik. Kui avaldajal ei ole postkasti korteriühistu hallatavas elamus, siis on korteriühistul võimalik valida, kas korraldada postkasti paigaldamine (korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel) või kasutada avaldaja kui juriidilise isiku registrijärgse asukoha postkasti.”

Eeltoodust tulenevalt on ühistul võimalik paigaldada kas postkast või edastada kutse omaniku elukohta. Prioriteet võiks siiski olla see, et ühistu saab omaniku e-posti aadressi. Eeldan, et sellises eas isikul on elektronposti aadress loodud.

Seadusest tulenevalt on omanik kohustatud ühistule enda sidevahendite andmed teatama. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 46 lg 1 kohaselt on korteriomanik kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi. Seega soovitan võtta suuna omanikuga kontakti saavutamisele, täpsustamaks omaniku e-posti aadressi.


Nõuanne ilmus ajakirjas ELAMU 1/2022.