Koroonaviiruse levik ja reisija õigused

10.03.2020

Üle Euroopa kehtiv pakettreiside regulatsioon näeb reisijale ette õiguse lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta.

Kuivõrd riskipiirkonnad on ajas kiiresti muutuvad, tuleks otsus reisilepingust taganemiseks teha ca kaks nädalat enne reisi. Kui pakettreisileping lõpetatakse sihtkohas või selle vahetus läheduses valitsevate vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, siis ei teki pooltel õigust nõuda teineteiselt täiendavalt kahju hüvitist. Reisija peab taganemise soovist teavitama reisikorraldajat (soovitavalt kirjalikult) enne pakettreisi algust ja selgitama põhjust, miks ta pakettreisist taganeda soovib.

Kui reisija ja reisikorraldaja ei jõua kokkuleppele, kas reisileping sai lõpetatud vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, siis on pooltel võimalik vaidluse lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole. Oluline on aga teada, et TTJA arvamus ei ole tarbijavaidluste komisjonile või kohtule siduv. Nemad teevad oma otsuse sõltumatult. Tarbija peab arvestama riskiga, et juhul kui reis toimub ja ta otsustab sinna mitte minna, siis võib ta ilma jääda nii reisist kui selle eest makstud rahast.

Tutvu Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti seisukohaga: https://www.ttja.ee/et/uudised/ttja-seisukoht-reisija-oiguste-ja-koroonaviiruse-leviku-osas-0 

Euroopa Komisjoni infomaterjal pakettreisija õigustest: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/information_package_travel_directive_covid19.pdf