Kraadpäevad

26.08.2019

EKÜL tarbijanõuanne

Hoone kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel kasutatakse kraadpäevi. Kas tead, mis need on?

Kraadpäevad on vajalikud hoone soojusvajaduste määramiseks, aga samuti tegelikult tarbitud soojuse või kütuse võrdlevaks analüüsiks erineva väliskliimaga aastatel. Kraadpäevade kasutajateks on eelkõige hoonete energiaaudiitorid, projekteerijad, eksperdid, hoonete valdajad, kinnisvarafirmad jt asjast huvitatud.

Eesti kraadpäevadega saab tutvuda KredExi kodulehel https://kredex.ee/…/s…/tooriistad-energiatohususe-mootmiseks