Kuidas arvestada majandamiskulude määramisel korteri maksustatavat üldpinda?

19.08.2019

Kuidas arvestada majandamiskulude määramisel korteri maksustatavat üldpinda, kui näiteks osad korteriomanikud on omavoliliselt lodžad korteri osaks ümber ehitanud?

Vastab EKÜL õigusosakonna juhataja Urmas Mardi:

Korteriühistu peab ära määrama, millest majandamiskulude arvestusel lähtutakse – seaduse kohaselt lähtutakse kaasomandi osa suurusest juhul, kui põhikirjast ei tulene teisiti. Põhikirjas saab määratleda majandamiskulude arvestamise loogika: kas aluseks on korteri üldpind, köetav pind, korteriomaniku mõttelise osa suurus vms. Kõige lihtsam on aluseks võtta kinnistusraamatusse kantud korteri üldpind. Keerulisem on praegu ehitatavate korteritega, mille üldpinda enam kinnistusraamatusse ei kanta, kantakse vaid mõttelise osa suurus.

Kui aga rõdud on korterite osaks ehitatud, on minu hinnangul parim võimalus see olukord põhikirjaga reguleerida ja sõlmida korteriomanikuga kokkulepe suuremate arvete esitamiseks, kuivõrd tema korteri köetav pind on suurenenud. Olemas on ka kohtulahend, kus vaidlusaluseks KÜ esitatud suuremad arved rõdu korteri köögi osaks ehitanud kodanikele. Kohus luges sellesama kokkuleppe põhjendatuks.

Allikas: ajakiri Elamu 3/2018