Nõuded mänguväljaku rajamisele ja hooldamisele

15.10.2019

EKÜL tarbijanõuanne

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve käigus selgus, et omavalitsustel puudub osaliselt või täielikult info korteriühistute omandis olevate mänguväljakute kohta, sealhulgas ei teata ka nende seisukorda. Järelevalve käigus esitasid omavalitsused info 102 korteriühistule kuuluva mänguväljaku kohta, kuid tegelikkuses võib neid olla rohkem.

Nõuded mänguväljaku rajamisele ja hooldamisele:

1. Mänguväljaku ja seadmete seisukorda tuleb regulaarselt kontrollida ja hooldada;

2. Katkised seadmed tuleb koheselt kõrvaldada või parandada (või esmase meetmena takistada nende kasutamine);

3. Erilist tähelepanu peab pöörama puitkonstruktsioonidele ja nende seisukorrale;

4. Oluline on jälgida pinnakatte seisukorda ning vajadusel seda täiendada;

5. Seadmete  paigaldamisel  ja  kasutamisel peab  jälgima  seadmega  kaasas  olevat paigaldus- ja kasutusjuhendit ning hooldada tuleb vastavalt juhistele;

6. Seadmete  ehitamisel  tuleb jälgida  head  ehitustava  (standardid),  ehitusnõudeid  ja ohutusnõudeid;

7. Avaliku mänguväljaku rajamisel peab koostama projekti ning taotlema ehitusloa.

Vaata nõuandeid mänguväljaku rajamiseks ja hooldamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti mänguväljakute kontrolli tulemustest SIIT.