Tunne hoone energiamärgist

17.05.2019

EKÜL tarbijanõuanne

  • Energiamärgisega tõendatakse vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgis annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone projekteeritud energiavajaduse või tegeliku energiatarbimise kohta.
  • Erinevad energiaklassid (A -H) näitavad, kui palju hoone tarbib energiat aastas ehk kui energiatõhus on hoone.
  • Energiamärgist saab väljastada kõikidele hoonetele. Kohustuslik on see ehitusloa taotlemisel nii ehitamiseks kui ka renoveerimiseks (va. mõned erisused, mis on kirjeldatud ehitusseadustikus).
  • Energiamärgise koostamist ja väljastamist reguleerib ehitusseadustik.
  • Energiamärgise väljaandmine toimub üksnes läbi riikliku ehitisregistri.
  • Uuele hoonele väljastatakse energiamärgis energiaarvutustel põhinevate andmete alusel. Olemasoleva hoonele väljastatakse energiamärgis tegeliku energiatarbimisel põhinevate andmete ning arvutuste alusel.
  • Hoone energiamärgise andmed riiklikus ehitisregistris on avalikud.

Alates 01.01.2018 võib nii olemasolevate kui ka uutele (projekteeritavatele) hoonetele energiamärgist väljastada vaid vastavat kutsetunnistust omav isik. Kutsetunnistusi saab kontrollida läbi Kutsekoja kutseregistri.

Tutvu ka juhendiga eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks.

Loe lisaks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti lehelt.

 

Allikas: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet