Valmis uuring tarbijakaitse olukorrast Eestis

01.11.2019

Eesti Konjunktuuriinstituut viis läbi uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada elanike teadlikkus tarbijakaitsest. Uuring annab ülevaate Eesti elanike hoiakutest ja käitumistest olukordades, kus esines tarbijakaitsealaseid probleeme.

Muuhulgas ilmnes uuringust, et:

  • võrreldes 2016. aasta on suurenenud tarbijate teadmised oma õigustest ning sellest, kelle poole rikkumise korral pöörduda
  • tarbijad ei jää enam probleemide korral passiivseks, vaid võtavad ka midagi ette
  • vaid väike osa tarbijatest (19%) teab, et eraisikute vahelise ostu-müügi vaidluse korral TTJA ei saa aidata: sellepärast on oluline, et tarbija jälgiks, kellele ta kauba või teenuse eest teeb ülekande
  • tarbijad tunnevad vähe huvi e-kaupleja tegeliku olemasolu vastu, kas on tegemist valmis või eritellimustootega ja millises riigis on kaupleja registreeritud: viimased kaks on aga olulised, kuivõrd eritellimustooteid ei ole kaupleja kohustatud tagasi võtma ning kui ettevõtja asub väljaspool Euroopa Liitu, ei saa TTJA ega EL tarbija nõustamiskeskus kuidagi aidata
  • murekohtadena toodi välja, et pakendil olev informatsioon ei ole loetav või siis puudub eestikeelne kasutusjuhend.

Tutvu uuringu tulemustega: TARBIJAKAITSE OLUKORRAST EESTIS 2019