Eesti korteriühistu juhi koolitusest saab Ukraina kolleegide täiendõppe alus

12.11.2018

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
12. november 2018

Eesti arengukoostöö raames saab Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) poolt väljatöötatud korteriühistu juhi koolitus aluseks Ukraina ühistujuhtide ametialasele täiendõppele. Tegemist on arengukoostööprojektiga “Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine”, millega liit tänavu augustis alustas.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla ja juhatuse liige Urmas Mardi osalevad täna Kiievis toimuval töökohtumisel, kus arutatakse Ukraina eluasemevaldkonna ees seisvaid väljakutseid ning lepitakse kokku edasises ühises tegevuskavas. EKÜL projektipartneriteks Ukrainas on organisatsioonid “Expert Interbranch Association of Ukraine” ja “State Fund for Support of Youth Housing Construction”.

Projekti käigus aitab EKÜL kaasa Ukraina elamusektori vajadustele vastavate koolituskavade väljatöötamisel ja rakendamisel. Projektiga annab liit oma panuse sellistesse Eesti arengukoostöö prioriteetsetesse tegevusvaldkondadesse nagu majanduse jätkusuutlik areng ja keskkonnasäästlik areng, lähemalt tutvustatakse Eesti korteriühistute poolt kasutatavaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul on liidu kogemused korteriühistute juhtide koolitamisel Ukrainas väga oodatud. “Eestis on edukalt ellu viidud mitmed elamureformid, meil on olnud võimalus 20 aasta jooksul välja  arendada ja täiendada korteriühistu juhi kutsestandard ja liidule kuuluv Eesti Korteriühistute Koolituskeskus on välja töötanud Eestis ainsana 120-õppetunnise täiendõppe programmi ühistujuhile,” rääkis Jaadla. “Ukraina kolleegid on nende tegevustega aga alles alustamas, meie kogemus annab võimaluse kasutada juba EKÜLi poolt läbiproovitud lahendusi ja testida Ukrainas meie koolituskavasid, et leida just Ukraina ühistujuhtidele sobivad koolitusvahendid.”

Eesti Korteriühistute Liidu kogemused on Ida-Euroopa riikides kõrgelt hinnatud, liit on ühistute teemal pidanud koolitusi lisaks Ukrainale ka Balti riikide, Valgevene, Gruusia, Venemaa, Aserbaidžaani ja Albaania kolleegidele. “Ida-Euroopa riigid loodavad toimiva korteriühistute süsteemi loomisel Eestist eeskuju võtta,” nentis Jaadla, kes on ka üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud Housing Europe’i ad-hoc töögrupi juht.

TAUST:

Eesti arengukoostöö eesmärgiks on aidata kaasa demokraatia ja majanduse arengule, vaesuse vähendamisele kogu maailmas ning üleilmsete kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. Eesti arengukoostöö põhimõtteks on, et aitame seal, kus seda vajatakse, ning kus meil on lisandväärtust juurde anda.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub EKÜLi rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevusteks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit

www.ekyl.ee

Lisainfo: Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987

 

Fotod kohtumiselt Kiievis 12.11.2018

DSC_0213 DSC_0206 DSC_0196