Lõuna-Eesti korteriühistud kogunevad foorumile tervikrenoveerimisest kõnelema

22.03.2019

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
22.03. 2019

Sel laupäeval, 23. märtsil kogunevad Lõuna-Eesti korteriühistud Lõuna-Eesti korteriühistute XVII foorumile. Foorumi korraldab Eesti Korteriühistute Liit, üritus algab 23. märtsil 2019 kell 10 Tartus SPARK Demo keskuses (Narva mnt 3). Ajakirjanikud on oodatud üritust kajastama, foorumi kava on siin:
https://ekyl.ee/2019/03/14/louna-eesti-korteriuhistute-xvii-foorum-23-03-19-tartu/

Lõuna-Eesti korteriühistute tänavuse foorumi põhifookus on tervikrenoveerimisel – ehitajad kõnelevad tervikrenoveerimise keerukusest, rahastajad elamu renoveerimise rahastamisvõimalustest, vaadeldakse ka elamumajanduse arengut Eestis ning kortermajade renoveerimise võimekust. Tartu abilinnapea Raimond Tamm annab foorumil ülevaate, kuidas on läinud projektil SmartEnCity ehk maakeeli Tark Tartu, mille käigus rekonstrueeritakse 22 hruštšovkat energiasäästlikeks kaasaegseteks elamuteks.

Tartlased on usinad renoveerijad, seda kinnitavad ka arvud: 35% ehk 140 korterelamut, mis aastatel 2015-2017 KredEx toetusmeetme raames korda on tehtud, asub Tallinnas ja Tartus. Mujal Eesti tõmbekeskustes asub 128 kortermaja ehk meetme raames korrastatud elamutest 32%, Harjumaal ja Tartumaal 78 kortermaja ehk rekonstrueeritud eluhoonetest 19% ning Eesti muudes piirkondades on meetme toel lähiaastatel korda saanud 58 maja.

“Tartlased hoolivad oma kodudest ja tahe elamud korda teha on suur. Paraku uus renoveerimistoetuse meede toetab tartlaste rekonstrueerimist vaid kuni 30% toetusega. Loodan siiralt, et toetusprotsendi vähenemine ei mõju pärssivalt ja rekonstrueerimine Tartus jätkub sama hoogsalt,” rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen.

Taust:

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit: www.ekyl.ee