Kiiev võtab majade renoveerimisel Rakverest eeskuju

28.03.2019

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
28.03.2019

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla ja juhatuse liige Urmas Mardi viibivad sel nädalal Ukrainas. Koos partneritega Ukrainas ning ühistöös ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni elamuvaldkonna ekspertidega koolitatakse Ukraina korteriühistute juhte elamureformide elluviimisel, korraldatakse koolitusi omavalitsuste elamuvaldkonna ametnikele ning analüüsitakse Ukraina kehtivaid ning ettevalmistamisel olevaid elamuvaldkonna õigusakte. Projekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ raames Eestis ja Ukrainas läbiviidavatel koolitusel osaleb kokku 100 kortermaja esindajat ja ametnikku Ukrainast ning välja antakse analüüs Ukraina elamuvaldkonna õigusaktide täiendusettepanekutega. Jaadla sõnul peaks koostöö tulemusena valmima Ukraina elamumajanduse juhtimisstandardi uued põhimõtted korteriühistutele. Arengukoostööprojekti „Ukraina eluasemevaldkonna reformide toetamine“ rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

“Ukraina võtab eeskujuks paljuski Rakveres viimastel aastatel toimunud arengud korteriühistute renoveerimisel. Kuna Eestil ja Ukrainal on sarnane elamumajanduslik pärand, saab Eesti oma edukate elamureformide näitel pakkuda abi Ukraina elamureformide ettevalmistamisel ja elluviimisel. Eesti edu on olnud suuresti tingitud kahest asjaolust: ajakohane elamuvaldkonna seadusandlus, mille uusim väljund on 2018. aastal jõustunud uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus ning toimiv elamuvaldkonna koolitus- ja kutsesüsteem,” lisas Jaadla.

Elamu- ja kommunaalmajandus on Ukrainas üheks viimaseks lõpuni reformimata sektoriks. Elamuvaldkonna seadusandlus peegeldab veel riigi majanduse ja ühiskonna üleminekuperioodi. Paljuski reguleerivad elamumajandust enam kui 20-aastased õigusaktid, millesse on küll tehtud olulisel hulgal parandusi, kuid samaaegselt jõustuvate uute seadustega on kodaniku jaoks kadunud õiguskindlus ja selgus, millisest õigusaktist lähtuda, kui nende sisu ei ole enam omavahel kooskõlas.

Ulatusliku erastamise tulemusel on enam kui 93% Ukraina elamufondist eraomandis ja korterelamutes loodud de facto ühistuline omandivorm. Oluliseks probleemiks on aga Ukraina elamufondi halb seisukord ja vähene energiatõhusus. “Sellise olukorra kujunemise on suures osas tinginud puudulik kinnisvara haldusteenus ja loodud ühistute vähene võimekus nende ette seatud ülesannete täitmisel. Enam kui pool Ukraina elanikkonnast elab täna kortermajades, on üheks olulisemaks elamureformi eesmärgiks luua toimiv korteriühistute süsteem, mida toetab vastav seadusandlus ja elamusektori toimimiseks vajalik koolitatud tööjõud,” rääkis Jaadla.

Koolitused on sattunud aga põnevale ajale: 31. märtsil toimuvad Ukrainas presidendivalimised. “Kohalikus meedias on aga üheks oluliseks valimiseeleks teemaks eluasemeküsimused ning peetakse ühiskondlikku debatti eluaseme, selle renoveerimise ja eluasemega seotud kommunaal – ja sotsiaalteemade ümber,” vahendas ta.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub EKÜLi rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Fotogalerii: https://ekyl.ee/galerii/projektiseminar-kiievis-26-03-2019/

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Lisainformatsioon:
Andres   Jaadla
+ 372 5203987
andres.jaadla@ekyl.ee