Valminud on kortermajade metalsete torustike tehniline analüüs

11.05.2020

TalTechi teadlaste poolt on koostatud kortermajade vanade metalsete vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorustike tehniline analüüs.

Analüüsi tulemustega saab tutvuda SIIN.

Analüüsis on välja toodud kortermajade metalsete torustike peamised riskitegurid, nende vältimine ja ennetamine. Analüüsist selgus, et kortermajade metallist külma vee ja reovee torustike eeldatav eluiga on kuni 50 aastat. Sooja vee ja küttesüsteemi torudel on eluiga lühem. Kortermajade torustikke tuleb regulaarselt kontrollida ja amortiseerunud torustikud välja vahetada. Üle 20 aasta vanuste hoonete renoveerimisel tuleb vahetada kogu torustik.

Torustiku eluiga võib järsult väheneda, kui seda mõjutavad ebasobivad olud. Kui on märgata muutusi veekvaliteedis või torudel, tuleb kindlasti reageerida. Korrosioonist annab märku vee punakas või must värv, mikrobioloogilisest tegevusest aga ebameeldiv maitse ja lõhn. Roostetamise toimel võivad tekkida torudele punakaspruunid või sinakad laigud. Torustiku probleemidele võivad viidata ka süsteemi rõhu vähenemine, läbilaskevõime järsk muutus, vibratsioon ja müra torudes.

Torustike eluea pikendamiseks tuleb vältida hoonetes liigniiskust, tagada torude toestus, soojustus ja juurdepääs torudele, et neid saaks regulaarselt kontrollida. Torutöödel tuleb nõuda standardite järgimist, kompetentsust ja teha ehitusjärelevalvet.