Korteriühistud üksmeelsed: kohalik omavalitsus hoidku ise oma kõnniteed korras

31.08.2021

Eesti Korteriühistute Liidu teade
31. august 2021

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) läkitas riigikogu majanduskomisjonile korteriühistute seisukohad kõnniteede korrashoiu küsimuses. „Viisime hiljuti läbi veebiküsitluse, kus osalenud rohkem kui 250 korteriühistu esindajad üle Eesti leidsid üksmeelselt, et kõnniteede korrashoid jäägu kohaliku omavalitsuse kohustuseks,“ vahendas EKÜLi õigusosakonna juhataja ja juhatuse liige Urmas Mardi. „Omavalitsuste senine praktika ja seadusandlus on võimaldanud läbi heakorraeeskirjade panna kinnistuomanikule koormisena kohustuse hoida korras ka omavalitsusele kuuluv kõnnitee. Nii on korteriühistu liikmete õlule pandud ebaõiglane kohustus,“ selgitas Mardi korteriühistute seisukohta.

Siiski olid pooled vastanuist seisukohal, et nõustuks kinnistuga piirnevat kõnniteed korras hoidma juhul, kui kohalik omavalitsus kompenseeriks sellega kaasnevad vajalikud kulud. „Samuti rõhutati arvamustes, et kõnniteede korrashoid pole ainult talvine probleem ehk siis lumerookimine ja libedusetõrje, vaid näiteks suviti lisandub niitmiskohustus,“ vahendas Urmas Mardi.

Tutvu küsitluse tulemuste ja vastanud ühistujuhtide arvamustega siin: KÜSITLUSE TULEMUSED

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: +372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee