Parim korteriühistu juht tegutseb Tapal, edukaim renoveerimisprojekt asub Tallinnas ja kauneim koduümbrus Pärnus

06.10.2023

Eesti Korteriühistute Liidu teade
6.oktoober 2022

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) suurfoorumil selgusid tänavused parimad korteriühistud. Juba üheksateistkümnendat korda selgitati parimad kolmes kategoorias: ilus koduümbrus, parim korteriühistu juht ja edukaim renoveerimisprojekt. Samuti jagati välja hulk eriauhindu.

Sarnaselt varasemale sõelus auhinnasaajad välja konkursi komisjon, kuhu kuulusid Kliimaministeeriumi, Tallinna Linnavaraameti, SA KredExi ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad. Auhinnad anti üle reedel toimunud korteriühistute XXVI  suurfoorumil.

Auhinnatud korterelamute nimekiri, fotod ja võitjate fotod autasustamiselt (auhindamise fotode autor Jakob Meier):

https://www.dropbox.com/scl/fo/cq4eluy10jrd9iclvtgfl/h?rlkey=9oq2086zg926q8jqtqshk62zq&dl=0

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul ilmestas tänavust konkurssi väga tugevate, peaauhinna vääriliste kandidaatide rohkus. „See teeb küll žürii töö keeruliseks, kuid kinnitab, et üle Eesti teevad korteriühistute juhid suurepärast tööd, maju renoveeritakse järjest põhjalikumalt ja ka kortermaja ümbruse korrashoidu panustatakse järjest enam oma aega ja vahendeid,“ kiitis Urmas Mardi. Ta rõhutas ka kogukonna olulisust kortermaja kordasaamisel. „Kui ühistu juhatus on avatud ja valmis kaasama majaelanikke kõikidesse renoveerimise etappidesse ning aruteludesse, jõutakse renoveerimise otsuseni nii linnades kui ka tõmbekeskustest eemal,“ rääkis ta.

Oluline on Mardi sõnul ka ühistute oskus leida kompromisse koostööpartneritega – ühistu ja ehitaja, alltöövõtjate, ühistu juhatuse ja mõnikord ka omavalitsuse vahel  olukorras, kus ehitushinnad tõusevad ja euribor kerkib. „Konkursi võitjad on kõik olnud mingis tegevuse etapis omamoodi kompromisside meistrid. Üksteise ärakuulamine ning vastastikune kannatlikkus ja heatahtlikkus on viinud nende suurepäraste tulemusteni, mida täna näeme,“ sõnas Mardi.

Kategooria: Ilus koduümbrus 2023

Kategoorias „Ilus koduümbrus 2023“ otsustas komisjon lisaks peaauhinnale tänavu välja anda kaks eriauhinda. Eriauhinna „Oaas keset linna“  pälvis KÜ Koidu 118 Tallinnast, kes on kujundanud oma õuele rohelise miljööväärtusliku keskkonna oma õuele keset suurt linna. „Ühistu jaoks on oluline nende aia liigirikkus, au sees hoitakse traditsiooniliste Eesti aedade taimeliikide säilimist ja väärtustamist. Juhindutakse rohelisest mõtlemisest ja ringmajandamisest, kasutatakse ehedaid materjale ja komposteerimist.  Ühiselt peetakse talguid ning oma aiaga tegelemine on muutnud ühistu tegusaks kogukonnaks,“ tunnustas Urmas Mardi.

Teine eriauhind, mille nimetuseks „Kaunis koduümbrus naabrite koostöös“ läks kahele korteriühistule Tallinnas – KÜ Mäepealse 29 ja KÜ Mäepealse „Mõlemal uusarendusel on küll oma kinnistu, kuid hooviala jagatakse omavahel sõbralikult ja rohelust pakub ühistöös rajatud elupuuhekk. Ühine edukas tegevus haljastuse parandamisel on eeskujuks neile, kes tahaksid naabermajaga koos ühiselt midagi koduümbruse heaks ära teha,“ tõi välja Urmas Mardi.

Peaauhinnaga „Ilus koduümbrus 2023“ pärjati KÜ Metsa 15A Pärnust. „Ühistu eesmärgiks on  muuta kortermaja ümbrus keskkonna- ja loodussõbralikumaks ümbritsevasse  linnaruumi sobituval moel ning  panna inimesed end tundma koduselt ka väljaspool korteriust. Mänguväljak ja puhkeala, rattamajad, suvised lilleamplid ja talvised läbimõeldud jõulukaunistused loovad hubase koduümbruse, mis rõõmuks nii elanikele kui külalistele,“ kiitis Urmas Mardi.

Kategooria: parim korteriühistu juht 2023

Parim korteriühistu juht tuleb sedapuhku Tapalt. Tiitliga „Parim korteriühistu juht 2023“ pärjati Olivar Kits, kelle esitas konkursile KÜ Hommiku pst 2 Tapa linnast. „Tänavune parim ühistujuht on läbi viinud oma maja tervikrenoveerimise koos päikesepargi paigaldamisega, veendes ka kõhklevamaid ühistu liikmeid tervikrenoveerimise vajalikkuses ja majanduslikus tasuvuses, ning teostab ise ühistu tehniliste sõlmede korralisi hooldusi. Järgmisena on plaanis kortermaja keldrisse varjumiskoha loomine,“ tutvustas Urmas Mardi. „Lisaks oma kodumajale on see ühistujuht aga ka rohkem kui 25 korteriühistu juhatuse liige ning aitab neid remondiplaanide ja tervikrenoveerimiste korraldamisel. Kuuldused heast ühistujuhist levivad väikeses Eestis kiiresti ja isegi päris kaugel asuvad korteriühistud võtavad temaga ühendust, et küsida nõu ja abi.“

Lisaks andis Eesti Korteriühistute Liit üle tänukirjad südamega tehtud töö eest korteriühistu juhina, mille pälvisid Agnes Halling-Piigli (Siili tn 21 korteriühistu, Tallinn) Sergei Saglo (Rõugu tn 28, Pärnu linn) ja Hannes Soosaar (Nõva tn 3 korteriühistu, Tartu linn).

Kategooria: edukaim renoveerimisprojekt 2023

Kategoorias  „Edukaim renoveerimisprojekt 2023“ otsustati tänavu välja anda koguni neli eriauhinda. Tiitliga „Järjekindlalt läbiviidud renoveerimisprojekt“ pärjati  KÜ Lembitu pst 15 Tapa linnast. „Selle auhinna saaja alustas renoveerimisega aastal 2019 ning selle aja jooksul tuli rinda pista nii majaelanike umbusu, probleemse ehituse töövõtja kui ka tõusnud ehitushindadega. See tõestab, et elanikud on valmis kaasa tulema ka pikale veniva renoveerimisega, kui ühistu juhtkond on avatud ning oma tegevuses sihikindel. Soojustatud fassaad, uued rõdud, päikeseelektrijaam, uus küttesüsteem soojustagastusega ventilatsiooniga, uus elektrisüsteem ning torustik, vahetatud aknad, siseviimistlus ning korrastatud haljastus jne. teevad korruselamust kaasaegse ja atraktiivse kodumaja.“

Eriauhinna „Innovatsiooni eestvedaja“ pälvis Nõva 3 korteriühistu Tartust. „Selle korrusmaja välisseinte soojustamisel kasutati uudseid tehases valmistatud puitelemente. Tegemist on pilootprojektiga, mille tulemusel julgevad ka teised korteriühistud võtta ette rekonstrueerimise   eelvalmistatud lisasoojustuselementidega. Maja rekonstrueeriti terviklikult, soojustati seinad ja katuslagi, paigaldati soojustagastusega ventilatsioon, päikesejaam, reguleeritav küttesüsteem, osaliselt vahetati elektrisüsteem, paigaldati uued soojapidavad aknad ja välisuksed,“ tõi välja Urmas Mardi.

Eriauhinna „Maapiirkonna pärl“ pälvis KÜ Alu Mäe 8 Raplamaalt Alu alevikust. „Selles majas viidi läbi terviklik rekonstrueerimine erinevate nutikate lahendusega, eesmärgiga luua uueväärne, energiasäästlik ning hea sisekliimaga kodu. Muuhulgas ehitati välja kombineeritud küttesüsteem, mis võimaldab kasutada kaugkütet ja/või puuraukudega maakütet koos sooja tarbevee tootmisega,“ tutvustas Urmas Mardi. Nii saavad tema sõnul elanikud toasooja ka olukorras, kus kaugküte ei ole saadaval. „Hoone katusele paigaldati aga päikesepaneelid, et toota elektrit oma tarbeks ja vähendada oluliselt elektrikulusid.  Näiteks juunikuus oli hoone üldelektri arve üks euro ja 26 senti,“ tõi Mardi välja.

Eriauhinna „Väikelinna pärl“ pälvis KÜ Lille 1 Põltsamaalt. „Korterelamu tervikrekonstrueerimisega saavutati u 50% kokkuhoid nii kütte- kui ka elektriarvetelt. Maja soojustati, vahetati aknad, küttesüsteem, vee- ja kanalisatsioonitorustik. Korrastati elektrisüsteemid, paigaldati päikesepaneelid ja remonditi trepikojad. Soojustagastusega ventilatsiooniga paranes maja sisekliima ning isegi need korteriomanikud, kes varem kurtsid pidevalt külma toa üle, on nüüd väga rahul,“ rääkis Mardi.

Eesti edukaim renoveerimisprojekt 2023 on kolmeosalise korrusmaja rekonstrueerimine Tallinnas, kus ühte korteriühistusse kuuluvad viie-, seitsme- ja üheksakorruseline maja. Auhinna „Edukaim renoveerimisprojekt 2023“ pälvis KÜ Siili 21 Tallinnast.  Rekonstrueerimise käigus paigaldati uued soojasõlmed, uus kahetorusüsteemne küttesüsteem ja radiaatorid,  uued kuulkraanid üldaladele ja korteritesse ning korteritesse kaugloetavad veemõõtjad, samuti uued reoveekanalisatsioonipüstakud ja sadeveetorud,  isoleeriti tarbeveetorustik üldaladel ja tehti hulk muid vajalikke torutöid. Välja ehitati majakeskse süsteemiga soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, paigaldati päikesepaneelid ja  uued aknad,  soojustati fassaad ja katus.

 Lodžad klaasiti lükandklaasidega ning kõige kõrgemal asetsevad korterid said klaasist valgusküllase katuselae. Lisaks uuendati üldpindade elektrijuhtmestikku ja peakilpide sisu ning fonosüsteemi juhtblokke, korrastati trepikodade elektrikilpe ning sidekaableid. Nõndasamuti renoveeriti liftid, remonditi trepikojad ning trepikojas asuvad ühised pesukuivatusruumid. „Korteriomanikud toetasid renoveerimist ning olid väga kannatlikud ning ehitusmeeskond andis endast parima, et elanikud oleksid teadlikud infost, mis neile vajalik ning head suhted korteriomanike ja elanikega säiliksid,“ tunnustas Urmas Mardi.

„Aitäh kõigile konkursil osalejatele, palju õnne veelkord kõikidele võitjatele ja julgustame kõiki ühistuid juba järgmisel aastal ka ise kandideerima!“ kutsus üles Urmas Mardi.

 

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee