Eesti korteriühistute kogemus aitab kolmel Ukraina omavalitsusel tulevikku kavandada

12.04.2024

Ukraina Harkivi, Mõkolaivi ja Žõtomõri kohalikud omavalitsused plaanivad sõjas purustatud korruselamute taastamist ja kaasajastamist, toeks Eesti korteriühistute kogemused ja innovatiivsed tehnoloogiad. „Koostööprogramm „Ukraina elamute rekonstrueerimine: suutlikkuse suurendamise ja koostööprogramm elamupiirkondade ülesehituseks Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris“ annab meile hea võimaluse toetada oma pikaajalisi koostööpartnereid Ukrainas. Just Eesti innovatiivsed kogemused majade renoveerimisel, näiteks rekonstrueerimine tehases eeltoodetud paneelidega, võiks seal kasuks tulla. Samuti on tänapäevane rekonstrueeritud hoone energiasäästlikum, mis on Ukraina energiajulgeoleku vaatest väga oluline,“ selgitas projekti eestvedaja, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

2023. aasta maist 2024. aasta oktoobrini elluviidav projekt „Ukraina elamute rekonstrueerimine: suutlikkuse suurendamise ja koostööprogramm elamupiirkondade ülesehituseks Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris“ toetab Ukraina sõja purustustest kannatada saanud elamupiirkondade ülesehitust Harkivis, Mõkolaivis ja Žõtomõris, aidates ette valmistada korterelamute rekonstrueerimise rahastamiseks ja ülesehituse järgseks korterelamute haldamise mudeli väljatöötamiseks vajalikke lähteülesandeid. Tegevuste tulemusel valmib igas projektipiirkonnas vähemalt kaks kortermaja renoveerimisprotsessi ja elamuvaldkonna ühistegevuse arendamise kirjeldust, mille väljatöötamisel on arvesse võetud Eesti kogemusi kortermajade rekonstrueerimisel ja Eesti korteriühistute mudelit kortermajade ühise haldamise korraldamisel.

„Eesti kogemus  on meile erakordselt tähtis. Eestis ellu viidud eluasemepoliitika, aastatepikkune kogemus sovetiaegsete majade rekonstrueerimisel ja korteriühistute toimimisel  annab meile võimaluse välja arendada jätkusuutliku Ukraina eluasemepoliitika,“ rõhutas Ukraina elamuorganisatsiooni Housing Ukraine auesimees Serhii Komnatnyi.

Miljonilinnas Harkivis ja selle piirkonnas on Venemaa rünnakute tõttu kannatada saanud või hävinud 10 000 kortermaja.  2024. aastal on linnajuhid kinnitanud, et elamute taastamise küsimus Harkivi prioriteet. Kokku on kavas on rekonstrueerida  umbes 160 hoonet – taastada kahjustatud konstruktsioonid, parandada fassaadid, katused ning kaasajastada soojustus jm. Kuna piirkonna elamuhoonestus koosneb suuresti 5-16 korruselistest korterelamutest, valiti projekti kaks viiekorruselist tüüpprojektiga korrusmaja, mis ehitatud aastatel 1950-1990. „Projektis osalemine  võimaldab majade rekonstrueerimisel ja uute majade ehitamisel kasutada Eesti arhitektide ja korteriühistute kogemusi uute tehnoloogiate juurutamisel,“ rääkisid projekti eksperdid Larysa Zaikina and Kostiantyn Krytskyi Harkivist.

Mykolaivis on 1100 eluhoonet sõjas kahjustada saanud ja siingi on elamute taastamine prioriteediks. Projekti näidismajadeks saavad viie- ja üheksakorruseline kortermaja. „Tegime valiku kohalikku tüüphoonestust silmas pidades, et saada projektist maksimaalselt kasu,“ selgitas linnaarhitekt Yevhen Poliakov.

Zhytomyris valiti projekti näidismajadeks kaks viiekorruselist elumaja – 1964.aastal ehitatud paneelelamu ning 1969. aastal ehitatud telliskivimaja.  „Oluline on ka vara haldamine, milliseid haldamise vorme kasutada  ja kuidas elanikke sellesse kaasata,“ selgitas projekti ekspert Zhytomyris Olha Bronstein.

Koostööprogrammis ettevalmistatud projektikirjeldused võimaldavad Ukraina omavalitsustel pöörduda vajaliku toetuse saamiseks rahastajate poole, et alustada ülesehitustöödega kohe peale sõjategevuse lõppu. Tegevustena viiakse läbi kolme projektipiirkonna ülesehitusega seotud elamuekspertide õppeprogramm, sh õppenädal Eestis ning toetatakse Ukraina ekspertide tegevust Eesti ja UNECE oskusteabega. Projekti otsesed kasusaajad on Harkivi, Mõkolaivi ja Žõtomõri piirkonnad ja elanikud. Projekti partneriks on Housing Ukraine. Projekt teeb koostööd UNECE projektidega samades piirkondades. Projekti rahastab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus – ESTDEV.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee