Jaadla: Euroopa vajab eluasemekava

18.04.2024

Eesti Korteriühistute Liidu teade
18.04.2024

„Jätkusuutliku eluasemepoliitika elluviimiseks on hädavajalik koostada Euroopa eluasemekava,“ märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees ja Euroopa Regioonide Komitee raportöör Andres Jaadla oma arvamuse ettekandes Euroopa Regioonide Komitee plenaaristungil. Jaadla arvamus “Arukas, jätkusuutlik ja taskukohane eluase kui vahend, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel tulla toime mitme väljakutsega“ võeti eilsel Euroopa Regioonide Komitee 160. plenaaristungil vastu.

„Tegevuskava eesmärk oleks reageerida Euroopa eluasemeprobleemidele ühise, mitmetasandilise ning koordineerituma poliitika ja rahastamisega ning kooskõlastatud eluasememudelite abil,“ rääkis Jaadla. „Selle elluviimiseks on tarvis, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid näeksid ette ja annaksid nii raamistiku kui ka vahendid. Vaja on liita tänased erinevad rahastusmeetmed ühtseks Euroopa eluasemerahastuks,“ rõhutas raportöör.

Kiire linnastumine ja rändesuundumused, mida võimendavad järjestikused kriisid, eelkõige COVID-19 pandeemia, aga ka Ukrainas toimuva sõja tõttu suurenevad energiakulud ja inflatsioon süvendavad raportööri hinnangul eluasemekriisi Euroopas. See sunnib kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi võimete piiril pingutama, et tagada piisav ja taskukohane eluase, kaasav sotsiaalne keskkond ning inimväärsed, tervislikud ja kestlikud elutingimused. „Missugune on Euroopa Liidu rahastamine, kui suur osa erafinantseerimisel, kui palju panustavad liimesriigid jne – kõik see vajab paika panemist,“ selgitas Jaadla.

Komitee kutsub liikmesriike üles lisama oma riiklikesse reformikavadesse riiklikud taskukohaste eluasemete kavad. Juba täna on Euroopa Regionaalarengu Fondist, taaste- ja vastupidavusrahastust ning Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2021–2027 eraldatud  sotsiaalse kaasatuse raames eluasemete energiatõhususe ning eluasemeinvesteeringuteks kokku ligikaudu 22,3 miljardit eurot.

„Vajame nii renoveerimise kui ka uute elamute ehituse kasvu,“ rääkis Jaadla. Just arukas  renoveerimine  vähendab tema sõnul nii elanike energiavaesust kui ka energiakulusid  nii perekondade, linnade ja regioonide kui ka liikmesriikide ja kogu Euroopa  Liidu tasandil. „Elamumajandus vajab paradigma muutust,“ tõdes Jaadla.  „Eluasemeküsimus   on sõna otseses mõttes  meie  kõigi probleem,“ rõhutas ta.

Jaadla esitatud arvamuse eksperdi, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori prof. Jarek Kurnitski sõnul on elamute renoveerimise juures oluline nii tehnilise kvaliteedi kui stabiilse rahastuse tagamine. „Eesti on olnud üheks Euroopa eeskujuks korterelamute tervikrenoveerimisel, kuid renoveerimise mahud on kahjuks jäänud väikeseks. Arukas renoveerimine on eluaseme olukorra parandamise võti, millega võib lahendada ka regionaalseid probleeme koos elukeskkonna parandamise ja energiakulude kokkuhoiuga,“ märkis Kurnitski. „Selleks on tarvis stabiilset rahastust vähemalt seda kõige rohkem vajavatele korteriühistutele. Praeguses olukorras, kus majanduslangus on kokku tõmmanud uute korterite ehituse, peaksime kiiresti ja püsivalt panustama renoveerimise mahtude kasvatamisse, mis pakuks tööd kohalikele ettevõtetele ja elavdaks majandust,“ selgitas ekspert.

 Fotod plenaaristungilt: https://www.dropbox.com/scl/fo/si4t78km7y8dxejo1khbp/ANW6EQyXy4TPpwecX_vyxQo?rlkey=9kth88dx80hh3ejsic87z2lrh&st=kdjifs1u&dl=0

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:

Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, Euroopa Regioonide Komitee raportöör
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee