Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata veebiversiooni


Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri 12/2021

Tulekul korteriühistu energianõustaja ja energiamentori koolitus

Eesti Korteriühistute Liit koostöös Euroopa POWERPOOR algatusega kutsub korteriühistute juhte ja juhatuste liikmeid osalema koolitusel
ENERGIAVAESUS JA VÕIMALUSED SELLE LEEVENDAMISEKS.

Koolitus toimub Zoom keskkonnas 23. – 24. novembril 2021. Osalemine ainult eelregistreerimisega.

Tegemist on esmakordselt Eestis läbiviidava korteriühistu energianõustaja ja energiamentori õppega, mis on suunatud ühistujuhile,
– kes puutub oma töös igapäevaselt kokku korteriühistu liikmete küsimustega energiasäästu teemadel;
– kel tuleb veenda ühistu liikmeid kortermaja renoveerimise vajalikkuses;
– kes tahab täiendada oma teadmisi energiasäästu võimaluste kohta kortermajas, sh kortermajade renoveerimise ning energiaühistute teemal;
– kes soovib saada ülevaadet tänastest korteriühistutele suunatud rahastusvõimalustest kortermajade energiaõhususe parandamiseks;
– kes on valmis jagama oma ühistu liikmetele ja ka teistele huvilistele nõuandeid, kuidas igapäevaselt energiat kokku hoida, miks on vajalik kortermaja renoveerimine ja kuidas seda alustada

Mõlemad koolituspäevad lõpevad testiga (võimalus sooritada nädala jooksul pärast koolituse toimumist) ning testi sooritanutele väljastatakse koolituse läbimist tõendav tunnistus:
– Energianõustaja tunnistus (ainult 1. õppepäeval osalenud ja testi sooritanud isik)
– Energiamentori tunnistus (1. ja 2. õppepäeval osalenud ja mõlemad testid sooritanud isik)

Koolituse kulud katab sel korral Euroopa algatus POWERPOOR ja tänu sellele on koolitusel osalemine kõikidele korteriühistute juhtidele ja juhatuse liikmetele TASUTA.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Eesti Korteriühistute Liit  annab nõu, kuidas kodus biojäätmeid koguda

EKÜL alustas sel sügisel teavituskampaaniat „Sorteeri biojäätmeid oma korteris!“. Teavituskampaania eesmärk on suurendada kortermajades elavate tarbijate teadlikkust biojäätmete vähendamise võimalustest ja parandada oskusi biojäätmeid liigiti koguda.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekti raames õpetatakse kortermajades elavatele leibkondadele just kortermaja oludesse sobivaid praktilisi oskusi biojäätmete kogumiseks ning juhitakse nii kortermajade elanike kui ka laiema avalikkuse tähelepanu biojäätmete liigiti kogumisega seotud säästvale keskkonnakasutusele ja rahalisele säästule.
LOE EDASI

Kas korteriomanik peab võimaldama korteris tööde teostamist, kui maja torustik vajab vahetust?

Eesti magalate vanad torustikud vajavad hädasti vahetust. Eesti Korteriühistute Liidu juristidelt on uuritud, kas korteriomanik peab ikka võimaldama korteris tööde teostamist, kui käsil on maja torustiku vahetus?
LOE EDASI

KASULIKKU

TTJA infopäev korteriühistutele

TTJA korraldab 12. novembril koostöös MKMi ja Päästeametiga veebiseminari vormis infopäeva korteriühistutele. Juttu tuleb gaasi- ja elektriohutusest, konstruktsiooniohutusest ja auditeerimisest, ventilatsioonist ja sisekliimast, ehitusregistrist ja selle muudatustest ning projektist Life IP BUILDEST (toetab hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia elluviimist).

Infopäev toimub kahes keeles sünkroontõlkega eesti keelest vene keelde.

Infopäevade otseülekandeid on võimalik vaadata TTJA Facebooki ja YouTube kanalil.
VAATA KAVA

HOUSING EUROPE küsitlus

Euroopa elamuorganisatsioonide ühendus HOUSING EUROPE on loomas veebipõhist infovahenduskeskkonda, kus elamute omanikud ja ühistud saaksid teatada, kui nad on huvitatud andma oma maja renoveerimiseks teadus- ja arenduseesmärkidel ja nõus sellega, et nende majas katsetatakse uudseid renoveerimise lahendusi ja ehitusmaterjale.

Keskkonna loomiseks vajaliku info kogumiseks on koostatud küsitlus, millele oodatakse vastuseid ka Eesti korteriühistutelt. Küsitlus on inglise keeles ja vastuseid saab saata kuni 19. novembrini.
VASTAN KÜSITLUSELE

  Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri 12/2021 Eesti Korteriühistute Liit
Sakala 23A, 10141 Tallinn
tel. (+372) 6 275 740, fax (+372) 6 275 751 ekyl@ekyl.ee
See kiri on saadetud aadressile
Eemalda e-mail nimekirjast