Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata veebiversiooni


Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri 10/2020

Veel üks nädal on aega esitada konkursile parimaid korteriühistuid ja ühistujuhte!

Kutsume kõiki korteriühistuid osalema korteriühistute konkursil 2020! Kandideerimistaotlusi ja fotosid ootame
aadressile ekyl@ekyl.ee hiljemalt 11. septembriks.
Konkurss viiakse läbi kolmes kategoorias:
Edukaim renoveerimisprojekt 2020
Parim korteriühistu juht 2020
Ilus koduümbrus 2020
LOE EDASI

EELINFO: Eesti Korteriühistute XXIII Foorum toimub 9. oktoobril 2020

Traditsiooniline korteriühistute aastakonverents pealkirjaga “Korteriühistud – Eesti elamufondi kaasajastajad” toimub Tallinnas 9. oktoobril 2020. Räägime riiklikest suundadest Eesti eluasemepoliitikas, korterelamute rekonstrueerimistoetustest, seadusemuudatustest  ja nutikatest energialahendustest. Registreerimine on avatud!
LOE EDASI


INFO ETTEVÕTTELT: Korto

Lugupeetud korteriühistute esindajad!

Vajadus teha otsuseid füüsiliselt kokku tulemata tõstatus eriolukorras. Vähegi suuremate ühistute puhul on juba varem olnud raske piisavas arvus omanikke ühes füüsilises ruumis samal ajal kokku saada. Hiljuti (24. mail 2020) jõustunud seaduse täiendused annavad võimaluse nii elektrooniliseks üldkoosolekuks kui koosolekuta otsuse vastu võtmiseks. Seaduse kohaselt saadab juhatus selleks otsuse eelnõu kõigile omanikele, määrates ühtlasi tähtaja (vähemalt 7 päeva), mille jooksul omanik peab esitama selle kohta oma seisukoha. Seisukohti saab koguda nii elektrooniliste kanalite vahendusel kui ka paberil. Korto on loonud spetsiaalse lahenduse koosolekuta otsuse vastuvõtmiseks.

LOE EDASI SIIT või vaata KORTO FACEBOOKI LEHTE


Eesti Korteriühistute Liit alustas projekti POWERPOOR elluviimist

Septembris 2020 alustas projekt POWERPOOR, mis toob kokku teadusasutused ja organisatsioonid üle Euroopa, et koos otsida lahendusi üle-euroopalisele energiavaesuse probleemile. Kolm aastat kestev projekt toetab energiakogukondade pilootlahenduste loomist erinevates Euroopa riikides, et seeläbi vähendada kodutarbijate elektrikulusid.  EKÜL tegeleb projektis Eestile sobivate energiakogukondade lahenduste väljatöötamise ja testimisega.

  • POWERPOOR projekti eesmärgiks on otsida lahendusi üle-euroopalisele energiavaesuse probleemile.
  • POWERPOOR toetab energiakogukondade pilootlahenduste loomist erinevates Euroopa riikides, et seeläbi vähendada kodutarbijate energiakulusid.
  • POWERPOOR töötab välja soovitused energiavaesuse vähendamisele suunatud poliitikate kujundamiseks.
  • EKÜL tegeleb projektis Eestile sobivate energiakogukondade lahenduste väljatöötamise ja testimisega.
  • Eestis keskenub POWERPOOR neljale pilootpiirkonnale: Tallinn, Tartu, Pärnu ja Kuressaare.

LOE EDASI: Projekti tutvustus : Eesti Korteriühistute Liit (ekyl.ee)

KASULIKKU

Kas KÜ juhatuse liikme valimisel loeb ka vastuhääl?
Paljudes korteriühistutes on iga-aastase üldkoosoleku pidamine lükkunud sügisesse ja päevakorral KÜ juhatuse liikmete valimine.  Siin tuleb teada, et vastuhääli pole mõtet kokku lugeda. Juhatuse valimisel lähevad õiguslikult arvesse vaid hääled, mis on antud kandidaadi poolt.
LOE EDASI

AVALDA ARVAMUST: parkimiskorraldus korteriühistus
Kutsume kõiki korteriühistute esindajaid jagama oma arvamusi ja ettepanekuid seoses parkimiskorraldusega korteriühistutes. Teie vastused aitavad meil hinnata, millised probleemid vajavad täna selles valdkonnas kõige enam tähelepanu.
VASTA KÜSITLUSELE SIIN

Tule koolitusele!
Eesti Korteriühistute Koolituskeskus alustab sügisest koolitushooaega. 18. septembril algab korteriühistu juhi baaskoolitus e-õppes.
VAATA KOOLITUSKAVA SIIT

Hakkame santima!
Eesti Folkloorinõukogu kutsub korteriühistuid tutvuma rahvatraditsioonidega, et eestlaste kombestik kortermajas elades ei ununeks. Saab osaleda koolitustel ja printida ühistu infotahvlile juhendi, kuidas mardi- ja kadrisante vastu võtta!
LOE EDASI

ELAMU 3/2020

  Eesti Korteriühistute Liidu uudiskiri 10/2020 Eesti Korteriühistute Liit
Sakala 23A, 10141 Tallinn
tel. (+372) 6 275 740, fax (+372) 6 275 751 ekyl@ekyl.ee
See kiri on saadetud aadressile
Eemalda e-mail nimekirjast