Projekti tutvustus

Projekt: POWERPOOR – ühised energiaalgatused energiavaesuse vähendamiseks
Projekti nimetus inglise keeles:
POWERPOOR – Empowering Energy Poor Citizens through Joint Energy Initiatives

Aeg: 1.09.2020 – 31.08.2023 (36 kuud)
Veebileht: www.powerpoor.eu (valmimisel)

Projekti partnerid: 

Ateena Riiklik Tehnikaülikool NTUA (Kreeka)
Euroopa Elamuorganisatsioonide Ühendus Housing Europe
Kohalike Keskkonnainitsiatiivide Rahvusvaheline Nõukogu ICLEI
Eesti Korteriühistute Liit EKÜL (Eesti)
Intrasoft International (Luxemburg)
Energiaklub (Ungari)
Sofia Energiaagentuur SOFENA (Bulgaaria)
Zemgale Piirkonna Energiaagentuur ZREA (Läti)
DOOR (Horvaatia)
Coopernico (Portugal)
Goinener (Hispaania)
INZEB (Kreeka)


VÄHENDAME ENERGIAVAESUST

  • POWERPOOR projekti eesmärgiks on otsida lahendusi üle-euroopalisele energiavaesuse probleemile.
  • POWERPOOR toetab energiakogukondade pilootlahenduste loomist erinevates Euroopa riikides, et seeläbi vähendada kodutarbijate energiakulusid.
  • POWERPOOR töötab välja soovitused energiavaesuse vähendamisele suunatud poliitikate kujundamiseks.
  • EKÜL tegeleb projektis Eestile sobivate energiakogukondade lahenduste väljatöötamise ja testimisega.
  • Eestis keskenub POWERPOOR neljale pilootpiirkonnale: Tallinn, Tartu, Pärnu ja Kuressaare.

 

POWERPOOR koordinaator Eestis:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee


Kuula saadet:

Kuula Äripäeva raadio saadet “Särtsalas tulevik” 03.12.2020, kus keskenduti energiavaesuse teemale ning uuriti, miks on korteriühistute võimekus oma elamute renoveerimisel piirkonniti niivõrd erinev. Miks on tõsiasi, et esmase renoveerimiseni jõudmine võtab ühistul tavaliselt aasta kuni kaks ning mida teha, et see toimuks kiiremini.

Link saatele: Uued toetusmeetmed tõrjuvad energiavaesust (aripaev.ee)

Loe artikleid:

Euroopa elamuorganisatsioon sai uue presidendi : Eesti Korteriühistute Liit (ekyl.ee)
Energiavaesus Euroopas jätkuvalt fookuses : Eesti Korteriühistute Liit (ekyl.ee)
Jaadla: Eestis tuleb rohkem kõnelda energiavaesusest : Eesti Korteriühistute Liit (ekyl.ee)
Mida tähendab energiavaesus? : Eesti Korteriühistute Liit (ekyl.ee)

 


Projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja
innovatsiooni programmist Horisont 2020, toetusleping nr. 890437.