Nordplus Adult

Projekt: Koolitaja koolitamine: täiskasvanute koolitajate oskuste arendamine
Projekti nimetus inglise keeles: Train the trainer: developing the skills of adult educators
Aeg: 01.06.2023 – 01.02.2024 (8 kuud)
Projekti kood: NPAD-2023/10289

Projekti partnerid:
Rīgas namu pārvaldnieks https://rnparvaldnieks.lv/
Eesti Korteriühistute Liit

Projekti tutvustus:

 

Eesti Korteriühistute Liit on koostöös Riia linna elamuhaldusettevõttega Rīgas namu pārvaldnieks ellu viimas koostööprojekti “Koolitaja koolitamine: täiskasvanute koolitajate oskuste arendamine”. 2024. aasta veebruarini kestvat projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu täiskasvanuhariduse programmi Nordplus Adult raames.

Projekti eesmärk on jagada kogemusi, õppida üksteise headest tavadest ja korraldada praktilist koolitust täiskasvanuhariduse valdkonnas, et parandada mõlemas partnerorganisatsioonis Eestis ja Lätis antava täiend- ja vabahariduse kvaliteeti ja tõhusust.

Mõlemad projektis osalevad organisatsioonid on täiskasvanuhariduse vallas väga aktiivsed. Samas on mõlemal sarnased probleemid – pakutavate koolitusprogrammide spetsiifikast tulenevalt puudub mõlema organisatsiooni täiskasvanute koolitajatel sageli pedagoogiline haridus. Koolitajad on alati oma ala asjatundjad, aga mitte sageli professionaalsed õpetajad. See teadmiste puudumine võib kaasa tuua pedagoogilise protsessi ebatõhususe. Ka peamised väljakutsed mõlema organisatsiooni täiskasvanute koolitajatel on samad: täiskasvanud õppijad on erinevas vanuses, erineva haridustaseme, erineva erialase tausta ja motivatsiooniga.

Nordplus Adult projekti peamiseks oodatavaks tulemuseks Eestis on EKÜLile kuuluva erakooli Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse koolitajate oskuste täienemine ning EKÜL täiskasvanuharidusega seotud meeskonnaliikmete võimekuse kasv välja töötada ja ellu viia kvaliteetseid haridusprogramme, keskendudes täiskasvanud õppijate spetsiifilistele vajadustele. Projekti elluviimine aitab arendada selles osalejate pedagoogilist pädevust, omandada uusi õpetamismeetodeid ning teadmisi täiskasvanud õppijate vajadustest. Projekti tulemusena muutub kogu õppeprotsess täiskasvanud  õppijate jaoks tõhusamaks, atraktiivsemaks ja kaasavamaks, tõstes seeläbi õppurite õpimotivatsiooni ja parandades koolituste tulemusi.

Projekti raames toimub kaks täiskasvanute koolitajate õppevisiiti:
6.-10.11.2023 Eesti koolitajate õppevisiit Lätti
22.-26.01.2024 Läti koolitajate õppevisiit Eestisse


Projekti uudised:

30.10.23 EKÜL tõstab koostöös Läti kolleegidega koolitamise kvaliteeti

14.11.23 Nordplus Adult õppevisiit viis tutvuma Läti täiskasvanuharidusega elamuvaldkonnas

29.01.24 Riia kolleegide visiit Eestisse keskendus siinsele täiskavanuharidusele ja elamuvaldkonna uute teadmiste viimisele praktikasse

 

Projekti juht Eesti Korteriühistute Liidus:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee