INSPIRenov

 

Projekt: INSPIRenov – Renoveerimisalast innovatsiooni toetavad finantslahendused
Projekti nimetus inglise keeles: INSPIRenov– FINancial Schemes for Providing Innovation in the Energy Renovation
Aeg: 1.08.2023 – 31.07.2026 (36 kuud)
Projekti kood: 101120723 — LIFE22-CET-INSPIRenov — LIFE-2022-CET

Veebileht: avaneb peagi

Projekti partnerid: 

Cleantech Bulgaria http://cleantech.bg/
Bulgaaria regionaalarengu ja riiklike ehitustööde ministeerium https://www.mrrb.bg/en/
Sofia Arendamise Assotsiatsioon https://www.sofia-da.eu/en/
Bulgaaria-Austria Konsultatsiooniettevõte http://bacc-bg.org/en/
Bulgaaria Kinnisvarahaldajate Liit https://www.bgfma.bg/?lang=en
Globaalne Keskkonna- ja Sotsiaalettevõte Ungaris GESB
Eesti Korteriühistute Liit

INSPIRenov on rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on arendada finantsinstrumente ja kommertspangatooteid elamute energiatõhusaks renoveerimiseks Bulgaarias, toetudes selleks muuhulgas Eesti näitele korteriühistutele suunatud renoveerimistoetuste ja -laenude rakendamisel.

INSPIRenovi tulemused aitavad kaasa erasektori investeeringute suurendamisele ja avaliku sektori vahendite paremale kasutamisele energiatõhusa renoveerimise rahastamisel. Projekti käigus töötatakse välja, testitakse ja võetakse kasutusele segafinantseerimisskeem, milles arvestatakse nii koduomanike finantsharjumusi, riigieelarve seisukohalt optimaalset toetuse määra kui ka kommertspankade ärihuvisid.

Projekti lõpptulemused sobivad kasutamiseks nii Bulgaarias kui ka teistes riikides, kus elamufondi renoveerimise rahastamiseks on vajalik uute finantsmeetmete väljatöötamine või olemasolevate ümberkujundamine.

Projekti juht Eesti Korteriühistute Liidus:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
Anu.Sarnet@ekyl.ee