Turvalisus kortermajas

Turvalisus algab igaühest endast.
Turvalise elukeskkonna loomine ja hoidmine korterelamutes ja korterelamupiirkondades algab korteriühistute ja politsei koostööst. Piirkondliku politseitöö eesmärk on luua turvalisust läbi politsei ja kogukonna hea kontakti, teabevahetuse ning
õiguskorra probleemide ühise lahendamise ja ennetamise.
Korteriühistud on turvalisuse küsimustes kontaktiks politsei ning majaelanike vahel.

Juhtumite puhul, kus inimeste elu, tervis või vara on vahetult ohus,
helista hädaabinumbril 112!

 

Korteriühistute ja politsei vahelise koostöö hea tava
Eesti Korteriühistute Liidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöös valmis 2016. aastal korteriühistute ja politsei koostöö hea tava, mille järgimine toetab turvalise elukeskkonna loomist ja hoidmist korterelamutes ja korterelamupiirkondades.
Prindi korteriühistute ja politsei koostöö hea tava siit ja pane üles oma kortermaja teadetetahvlile!

Hea tava eesti keeles

Hea tava vene keeles

10 sammu oma vara kaitseks: nõuanded sissemurdmiste ennetamiseks. LOE SIIT

Turvaliste kogukondade kujundamise põhimõtted ja eesmärgid
Siseturvalisuse arengukava alaeesmärk nr. 1 “Turvalisemad kogukonnad” LOE SIIT

Päästeamet nõustab korteriühistuid. LOE SIIT ja kontrolli tuleohutusolukorda oma kortermajas KONTROLLNIMEKIRJAGA.

Kuidas luua kortermajas turvaline elukeskkond?, artikkel ajakirjas Elamu 1/2016 LOE SIIT

Turvalisus kortermajas – ole vargast targem, artikkel ajakirjas Elamu 2/2016 LOE SIIT

Kogukondliku turvalisuse koostöö juhend / Koostaja: Linnalabor / LOE SIIT

Piirkondliku politsei ja kogukonna koostöö hea tava / Koostaja: Kodukant / LOE SIIT

 

Arutelu „Kodukandi riskid ja kogukondlik võrgustik“, Paides Arvamusfestivalil 13. augustil 2016