Juhatus

Eesti Korteriühistute Liidu juhatus

Vastavalt põhikirjale on Eesti Korteriühistute Liidu juhatus minimaalselt üheliikmeline, maksimaalselt kolmeliikmeline.

Juhatus valitakse Liidupäeva poolt 4 aastaks.
Kui juhatuse liikmeid on rohkem kui üks, valivad nad endi seast esimehe, kes organiseerib ning koordineerib juhatuse tööd ning jälgib, et juhatuse kui kollektiivse organi otsused ja tegevus oleks kooskõlas seaduste ning heade kommetega.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatus alates 30. novembrist 2009:

Dagmar Mattiisen

Juhatuse liige
Tel: 50 84 799
e-post: tartu@ekyl.ee

Andres Jaadla

Juhatuse esimees
Tel: 627 5740
e-post: ekyl@ekyl.ee

Urmas Mardi

Juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
tel: 627 5741
GSM 50 15 077
e-post: urmas.mardi@ekyl.ee