Juhatus

Eesti Korteriühistute Liidu juhatus

Vastavalt põhikirjale on Eesti Korteriühistute Liidu juhatus minimaalselt üheliikmeline, maksimaalselt kolmeliikmeline.

Juhatus valitakse Liidupäeva poolt 4 aastaks.
Kui juhatuse liikmeid on rohkem kui üks, valivad nad endi seast esimehe, kes organiseerib ning koordineerib juhatuse tööd ning jälgib, et juhatuse kui kollektiivse organi otsused ja tegevus oleks kooskõlas seaduste ning heade kommetega.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatus alates 17. maist  2024:

Urmas Mardi

Juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
tel: 627 5741
GSM 50 15 077
e-post: urmas.mardi@ekyl.ee

Andres Jaadla

Juhatuse liige
Tel: 627 5740
e-post: ekyl@ekyl.ee
X: @andresjaadla
LinkedIn: Andres Jaadla

Angelika Naris

Juhatuse liige, koolitusjuht
tel: 627 5750;  55 58 5711
e-post: koolitus@ekyl.ee