Välissuhted

Eesti Korteriühistute Liidu välissuhted

Eesti Korteriühistute Liidu tegevuses on välissuhtlusel oluline roll.

EKÜL osaleb aktiivselt eluasemevaldkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide töös, seejures on EKÜL Eesti esindajaks Euroopa Eluasemeorganisatsioonide Ühenduses HOUSING EUROPE; kuulub mitmetesse üle-euroopalistesse koostöövõrgustikesse, osaleb eksperdina rahvusvahelistes eluaseme ja ühistegevuse uuringutes, korraldab korteriühistute juhtide õppereise välisriikidesse ning võõrustab Eesti eluasemevaldkonnaga tutvuma saabunud välisdelegatsioone.

Eesti Korteriühistute Liit pakub arenguabi Eesti idapartnerlusriikidele ning on suunanud tähelepanu demokraatia ja kodanikuühiskonna toetamisele Ukrainas ja Valgevenes. Seda tehakse korteriühistuliikumise tutvustamise ning Eesti ja sihtriikide vastavate kogemuste vahetamise ja analüüsi kaudu. Eesti Korteriühistute Liidu ekpertide poolt viiakse läbi töötube Ukraina ja Valgevene ühistute esindajatele ning omavalitsusjuhtidele. Eesti Korteriühistute Liidu arengukoostööprojekte on toetanud Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Alates 2016. aastast on EKÜL rahvusvaheliselt tunnustatud kui ÜRO Eluasemeharta keskus, mille üheks põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta. Info Eluasemeharta keskuste tegevuse kohta siit: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Geneva_UN_Charter_Centres_brochure.pdf

Eesti Korteriühistute Liit on suurima Eestis toimuva rahvusvahelise eluasemevaldkonna konverentsi- Balti Elamumajanduse Konverentsi korraldaja. Konverents toob iga kahe aasta tagant Eestisse kokku eluasemeeksperdid nii Balti riikidest kui kõikjalt üle maailma, et koos arutleda korterelamute seisukorra ja valdkonna arengute üle. XI Balti Elamumajanduse Konverents on tulekul 2021. aastal.

Eesti Korteriühistute Liit on ainus Eesti poolne esindaja ja Eesti platvormi juht üle-euroopalises võrgustikus Power House Europe. Aastatel 2012-2015 tutvustati Eestis liginullenergiamajade temaatikat Power House Nearly Zero Challenge! võrgustiku liikmena.

2018. aasta suvel oli Eesti Korteriühistute Liit Euroopa Elamuorganisatsioonide Ühenduse Housing Europe üldkogu peakorraldaja. Üldkogu tõi 6.-8. juunini 2018 Tallinnasse enam kui 100 elamuvaldkonna tippjuhti nii Euroopa Liidust kui kaugemalt. Üldkogu raames toimus 7. juunil 2018 Tallinnas Maarjamäel rahvusvaheline konverents “Digitaalsed linnad – elamisväärsus ja taskukohasus”.

Eesti Korteriühistute Liidu välissuhtlust puudutav info:

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht
6275742
anu.sarnet@ekyl.ee