TULE LIIKMEKS!

Tere tulemast!

Eesti korteriühistuid esindav liikmesorganisatsioon Eesti Korteriühistute Liit
ootab endaga liituma korteriühistuid üle Eesti!

Siit leiate EKÜL liikmelisust puudutava info. Küsimused Liidu liikmeks astumise kohta telefonil 627 5740 või aadressil ekyl@ekyl.ee .

Eesti Korteriühistute Liidu teenused liikmetele:

TASUTA

 • Ajakiri Elamu (4 korda aastas, eesti ja vene keeles);
 • Juriidiline konsultatsioon – 30 minutit üks kord aastas; kasutamata ajalimiit ei kandu edasi järgnevatesse perioodidesse
 • Nõustamised EKÜL büroodes;
 • Iga kuu toimuvad ümarlauad – eesti ja vene keeles;
 • Alati värske info kodulehel ekyl.ee;
 • Alati värske info e-posti teel.

SOODUSHINNAGA

 • Käsiraamatud korteriühistutele;
 • Juriidiline konsultatsioon ja kohtuesindus;
 • Infopäevad, koolitused korteriühistute juhtidele, raamatupidajatele ja liikmetele;
 • Iga-aastased Foorumid korteriühistutele üle Eesti;
 • Õppereisid Eestis ja väljaspool Eestit;
 • Korteriühistu revideerimine;
 • Iga kahe aasta tagant toimuv Rahvusvaheline Balti Elamumajanduse Konverents;
 • Iga kahe aasta tagant toimuv Korteriühistute Innovatsioonikonverents

Kuidas saab korteriühistu EKÜLi liikmeks?

Liikmeks astumine on lihtne.
EKÜL liikmeks saada sooviva korteriühistu juhatus täidab avalduse blanketi ja edastab selle Eesti Korteriühistute Liidu juhatusele, kes ühe kalendrikuu jooksul teatab uuele liikmele tema vastuvõtmisest Liitu.

 1. Liikmemaks on sõltuvalt piirkonnast 28,3 – 39,7 eurosenti kuus korteri kohta
 2. Liikmemaksu tasutakse alates liikmeks arvamise kuust k.a.

Liikmeavaldus pdf-is:

EKÜL liikmeavaldus 2020

Liikmeavaldus Wordis:

EKÜL liikmeavaldus 2020


Eesti Korteriühistute Liidu liikmemaksude tariifid
alates 01.01.2020
(eurot kuus korteri kohta):

Harjumaa 0,397
Tartu-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Rapla-, Viljandi-, Jõgeva-, Läänemaa 0,361
Järva-, Ida-Viru-, Valga-, Põlva-, Võrumaa 0,319
Saaremaa ja Hiiumaa 0,283

Miinimumtasu ühes kalendriaastas 42 eurot korteriühistu kohta.

Liikmemaksul ülempiiri ei ole, kuid alates 144 korteriga majadel on võimalus täpsemalt läbi rääkida EKÜL juhatusega.

Eesti Korteriühistute Liidu liikmemaksude tariifid 2016-2019

 

Liikmelisus

Eesti Korteriühistute Liidu liikmeteks võivad olla kõik Eesti Vabariigis seadusega mittevastuolus olevalt asutatud ja registreeritud korteri- ning elamuühistud, samuti teised seadustega lubatud ja elamute majandamiseks loodud ühistegevuslikel alustel koondunud kodanike ning organisatsioonide ühendused.

Liikmeid esindab suhetes Liiduga vastava ühistu juhatuse liige või muu seaduslikke volitusi omav isik. Liidu liikmeks vastuvõtmiseks esitab soovija sellekohase avalduse Liidu juhatuse nimele, millega ühtlasi soostub kandma liikmelisusest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Avaldused liikmeks astumise kohta esitatakse liidu juhatuse nimele kirjalikult.

Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus, kes teatab vastuvõtmisest uuele liikmele kirjalikult ühe kalendrikuu jooksul vastavasisulise avalduse laekumisest Liidu juhatuse nimele.

Liige omandab liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused alates juhatuse poolt vastava otsuse vastuvõtmise päevast. Liikmelisust tõendab Liidu juhatuse poolt liikmele väljastatud liikmetunnistus.

Kõigil liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused (Eesti Korteriühistute Liidu põhikiri, punktid 40 – 44.2).

Liikmelisuse lõpetamine

Liidu liikmel on õigus avalduse alusel liikmeskonnast välja astuda, kui ta on sellisest soovist Liidu juhatusele ette teatanud vähemalt üks kalendrikuu. Avaldus väljaastumiseks rahuldatakse etteteatamistähtaja möödumisel, kuid mitte varem kui majandusaasta lõppedes.

Avalduse esitamine liikmelisuse lõppemise kohta ei vabasta liiget liikmelisusega seotud kohustustest kuni jooksva majandusaasta lõpuni.

Meeldivat koostööd soovides,
Teie Eesti Korteriühistute Liit