Tutvustus

Logo_1

Eesti Korteriühistute Liit

RAHULOLEVA ELANIKUNI LÄBI TOIMIVA ÜHISTU!

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) on 17. aprillil 1996. aastal loodud üleriigiline mittetulunduslik liikmesorganisatsioon, mis ühendab korteriühistuid ja esindab nende huve. Täna kuulub liidu liikmeskonda ligi 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL on oma tegevuses sõltumatu ja selle kõrgeimaks juhtorganiks on liidu liikmete esindajatest koosnev Liidupäev. Liidu igapäevast tööd juhib 3-liikmeline juhatus koostöös EKÜL Nõukoguga. EKÜLi peakontor asub Tallinnas aadressil Sakala 23A. Liidu esindused on ka Tartus, Pärnus ja Kuressaares.

KES ME OLEME:

Korteriühistute esindusorganisatsioon – EKÜL esindab Eesti korteriühistute huve kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Liidu liikmeskonda kuulub ligi 1400 korteriühistut, kuid liidu tegevus esindusorganisatsioonina hõlmab kõiki korteriühistuid üle Eesti.

Õppeasutus – EKÜLile kuulub erakool Eesti Korteriühistute Koolituskeskus. Liit tegeleb elamuvaldkonna täiskasvanuõppe arendamisega ja pakub koolitusi, seminare ning õppereise korteriühistute juhtidele ja raamatupidajatele eesti ja vene keeles. Liidu koolitusprogrammides osalejad saavad teoreetilised teadmised ning praktilised oskused, mis on vajalikud korteriühistu juhtimises ja majandamises.

Mõttekoda – EKÜL kujundab ideid ja annab nõu korteriühistuid puudutavas seadusloomes ja elamuvaldkonda puudutavate lahenduste väljatöötamises, hindab elamuvaldkonna õigusaktide toimimist Eesti ja Euroopa Liidu tasandil, viib läbi uuringuid ja küsitlusi kortermajade elanike seas. Liit annab Eesti esindajana sisendit rahvusvaheliste elamuvaldkonna strateegiate arendamisse.

Kampaaniameister – EKÜL korraldab korteriühistutele, kortermajade elanikele ja lõpptarbijatele suunatud teavitusprogramme, kaasamis- ja sotsiaalkampaaniaid.

Kirjastaja – EKÜL annab välja korteriühistute ajakirja “Elamu”, korteriühistute käsiraamatuid ja infomaterjale eesti ja vene keeles.

Konverentsikorraldaja – EKÜL on iga-aastase korteriühistute aastakonverentsi Eesti Korteriühistute Foorumi korraldaja ning iga kahe aasta järel toimuvate Balti Elamumajanduse Konverentside ja Korteriühistute Innovatsioonikonverentside korraldaja. Liit pakub konverentsikorralduse teenust ka koostööpartneritele avalikus ja erasektoris.

Teenusepakkuja korteriühistutele – EKÜL pakutavate teenuste ring on lai, hõlmates nii korteriühistute juriidilist nõustamist ja kohtuesindust kui ka korteriühistu juhtimisalaseid konsultatsioone, võlanõustamist, raamatupidamise juhendamist jne. Liidu pakutavad teenused on tasulised, olulise hinnasoodustusega liidu liikmeskonda kuuluvatele ühistutele.

Koostööpartner elamuorganisatsioonidele teistes riikides – olles Eesti esindajaks nii ÜRO kui Euroopa Liidu elamuvaldkonna institutsioonides, on EKÜL esmaseks Eesti kontaktpunktiks elamuvaldkonna organisatsioonidele üle maailma. Liit korraldab rahvusvahelisi elamuvaldkonna ekspertide kohtumisi, õppekäike ja võõrustab delegatsioone. Oma tegevusaja jooksul on EKÜL olnud partneriks enam kui 20 rahvusvahelises konsortsiumis. Hetkel on töös projektid SHEERenov, POWERPOOR ja Väärtustades toitu. Liit on Linnapeade Pakti toetaja.

Eesti Korteriühistute Liit järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (www.ngo.ee/eetikakoodeks).


EKÜL on ÜRO Elamumajanduse Harta Kompetentsikeskus Eestis

EKÜLil on koostööleping ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga alates 2016. aastast. Kompetentsikeskuse põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine ja arendamine Eestis ning teistes riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel või toimumas ja kus Eesti riigi ja korteriühistute kogemust saab selles protsessis eeskujuks võtta. Keskuse oluliseks tegevussuunaks on arengukoostöö Ukraina ja Valgevenega. VAATA LISAKS


EKÜL on Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe liige

Aastatel 2014-2022 kuulub EKÜL juhatuse esimees Housing Europe juhatusse.