Power House Europe

Projekt “Power House Europe”

 

 

 

 

POWER HOUSE uudiskirjad

POWER HOUSE NEWSLETTER – 22.04.2014

Projekt Power House Europe on lõppenud

Aasta 2011 tähistab üle-euroopalise projekti Power House Europe lõppemist, mis pani aluse samanimelisele riikidevahelisele energiasäästuvõrgustikule ning mis on korteriühistutele suunatud tegevusi mõjutanud viimase kolme aasta jooksul.

Viimase kolme aasta jooksul on projekti raames toimunud tegevused kandnud olulist rolli EKÜLi üldises teavitusprogrammis. Nii jõudsid näiteks 2009. ja 2011. aastal toimunud Balti Elamumajanduse Konverentsile Tallinnasse mitmed välisriikide kogemusi tutvustanud eksperdid just selle projekti vahendusel, projekti toel algas EKÜL „Praktikult praktikule“ seminaride sari, mis on ühistujuhtide seas populaarne tänaseni, selle aasta suvel toimus õppereis Läti korteriühistutega tutvumiseks. Projekti roosa päikesega logo võis kohata paljudel erinevatel EKÜL trükistel, mille väljaandamist projekt toetas. Need on vaid mõned näited edukalt kulgenud projektist.

Võrgustiku kaudu on liit tutvustanud üle-Euroopaliselt Eestis pakutavaid finantseerimisvõimalusi korterelamute energiasäästlikuks renoveerimiseks, siin läbi viidud energiasäästualaseid uuringuid ning Eestis toimivat korteriühistute juhtide ja liikmete koolitussüsteemi, mis on ainulaadne Euroopas. Kõigi nende teemade vastu on teiste riikide organisatsioonide huvi olnud väga suur. Selle kaudu on Eesti Korteriühistute Liidul olnud meeldiv võimalus tutvustada Euroopas laiemalt Eesti korteriühistuliikumist ning ühistute rolli riigi ja Euroopa eluasemevaldkonna arendamisel ning tänu sellele ka kaasa rääkida Euroopa eluasemevaldkonda ja elamusektori energiasäästu puudutavates üle-Euroopalistes aruteludes.

Projekti lõpp 2011. aastal ei tähenda lõppu Power House Europe nimelisele koostööpartnerite võrgustikule, kus EKÜL jätkab ühe asutajana tegevust ka edaspidi. Jätkuvalt on kõigil huvilistel võimalus lugeda uut Euroopa eluasemevaldkonna infot veebikeskkonnastwww.powerhouseeurope.eu, rääkida kaasa sealsetes foorumites ning esitada ka enda maja energiasäästu saavutamise näidete andmebaasi. Olulisemaid sealseid uudiseid edastab Eesti Korteriühistule Liit ka edaspidi eesti keeles oma kodulehel ekyl.ee ning Facebooki lehel.

POWER HOUSE ABIVAHEND KORTERIÜHISTUTELE/ POWER HOUSE TOOLKIT

See on projekti Power House Europe raames loodud abivahend korteriühistutele, kuhu oleme kogunud kokku erinevate Euroopas läbi viidud projektide info, mis on otsesel või kaudsel viisil abiks korterelamu renoveerimisel ja energiasäästu saavutamisel. Loe edasi, vali endale sobiv märksõna ning leiad selle alt teemakohased projektid ning viited informatsiooni algallikale.


Sotsiaalküsimused, elanike kaasamine otsuste tegemisel

 • Projekt SHARE on kokku kogunud edukaid näiteid energiasäästu vallast üle Euroopa. Nende hulgas on ka mitmeid parimaid praktikaid elanike eduka kaasamise ja koolitamise kohta.
  Näide
  Näide 2


Finantsküsimused, renoveerimise rahastamine

 • InoFin projekt on välja andnud käsiraamatu juhtnööridega uutele Euroopa Liidu liikmesriikidele elamutes energiasäästu saavutamise finantseerimiseks
  Käsiraamat, kust leiab erinevaid näiteid finantseerimisskeemidest, sh näite ühe Läti korteriühistu kohta leheküljel 54.
 • Projekt Nirsepes on esitanud finantsjuhised, mida silmas pidada kortermaja renoveerimisel. Siit leiab infot nii otsustusprotsessi erinevate etappide kohta kui ka tasuvuse arvutamiseks mõeldud kalkulatsioonimeetodite kohta.
  Juhised

Renoveerimise tehnilised aspektid

Edukad korterelamute renoveerimise näited

 • InoFin projekti raames on välja antud kogumik edukatest korterelamute renoveerimise näidetest Hollandis, Tšehhis, Poolas, Bulgaarias, Slovakkias, Taanis, Saksamaal ja Lätis
  Edukate renoveerimise näited
 • Projekt ROSH on tegelenud elumajade energiasäästu ja säästva arendamise terviklahenduste väljatöötamisega Austrias, Bulgaarias, Saksamaal, Itaalias ja Poolas. Projekt lähtub sellest, et miljonid eluasemed Euroopas on ehitatud kuuekümnendatel, ning selleks, et need vastaksid tänastele ja homsetele nõuetele, on vajalik neis ellu viia renoveerimine energiasäästu saavutamiseks. Allpool on esitatud edukad renoveerimise näited erinevatest riikidest. Näidetega tutvumisel palume arvestada, et projekt ROSH lõppes 2008. aastal, mistõttu kõik soovitatud lahendused ei pruugi täna olla enam kõige uuenduslikumad.
  Kogumik edukatest kortermajade renoveerimise näidetest
 • Projekt EI-EDUCATION on kokku kogunud renoveerimise häis näiteid 11 riigist
  Kogumik

Power House Europe projekti raames toimub 22.-23. augustil õppereis Lätti

22.- 23. augustil 2011 on 32 korteriühistute esindajat üle Eesti õppereisil Lätis. Tutvutakse korterelamutega Riias ja Jelgavas ning jõutakse ära käia ka Siguldas. Reis kuulub Power House Europe Eesti platvormi tegevuskavva ning selle korraldab Eesti Korteriühistute Liit koostöös Läti kolleegidega.

Lisainfo: anu.sarnet@ekyl.ee

Power House Europe artiklid ajakirjas „Elamu“

Ajakiri “Elamu” 4-5/2011 artikkel õppereisist Riiga ja Jelgavasse

Ajakiri „Elamu“ 3/2011 artikkel VI Balti Elamumajanduse Konverentsist Tallinnas

Ajakiri „Elamu“ 5/2010 „Pildikesi prantslaste eluasemekongressilt ja messilt“

Ajakiri „Elamu“ 3-4/2010 „Uued internetikeskkonnad energiasäästust huvitatutele“

Ajakiri „Elamu“ 3/2009 „Ülesanne nr 1: euroraha efektiivne kasutamine“

Ajakiri „Elamu“ 2/2009 „Energiasäästualane teavitustöö“

Power House Europe video

Videot näeb siin!

Riigikogus loodi korteriühistute toetusrühm, 12.05.2011

27. aprillil 2011 sõnastasid projekti Power House Europe toetusel toimunud VI Balti elamumajanduse konverentsile kogunenud delegaadid konverentsi lõppdokumendina pöördumise Eesti parlamendile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning justiitsministeeriumile. Pöördumises sooviti Riigikogus korteriühistute toetusrühma moodustamist ning korteriühistutele toimiva finantseerimisskeemi tagamist.
Pöördumine leidis konkreetse vastuse: korteriühistute toetusrühm loodi Riigikogus 12. mail 2011. Selle koosseisus on 17 liiget. Toetusrühma esimehe Margus Hansoni sõnul peab parlament ühistutele võimaluste piires nende murede lahendamisel abiks olema ja selleks toetusrühm moodustatigi.

 

Balti Elamumajanduse Konverentsiks Eestisse tulnud CECODHAS- Housing Europe president kohtus majandus- ja kommunikatsiooniministriga, 28.04.2011, Tallinn

Projekti Power House Europe poolt toetatud konverentsile järgnenud päeval kohtus Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts CECODHAS- Housing Europe’i president Vit Vanicekiga, kes rõhutas, et Eesti seadusandlus ja ühistegevuse mõte on Euroopale eeskujuks. Tema hinnangul ei tohiks seadusandlust muuta, tagamaks ühistute tegutsemise järjepidevust.

Hoonete energiatõhususe parandamiseks ette nähtud võimaluste kasutamisest kõneldes kiitis Vanicek Eesti mudelit, kus majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on huvitatud ühistute tööst ning renoveerimistöödeks saavad ühistud taotleda KredExi sooduslaenu ning lisaks kuni 35% ulatuses korterelamute rekonstrueerimistoetust, mille abil saab vähendada näiteks renoveerimislaenu omafinantseeringut. CECODHAS- Housing Europe’i president Vit Vanicek kutsus Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministrit osalema organisatsiooni korraldataval Euroopa elamumajanduse ümarlaual.

VI Balti Elamumajanduse Konverents, 27.04.2011, Tallinn

27.aprillil 2011 toimus Tallinnas 6. Balti Elamumajanduse Konverents „Energiasääst elamusektoris – riikide kogemused“, mis tõi kokku esinejad ja kuulajad Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt. Konverentsil osales ka CECODHAS Housing Europe president Vit Vanicek.

Seminar-koolitus Eesti Korteriühistute Liidu töötajatele, 7.-8.12.2010, Rakvere

7.-8. detsembril kogunesid Eesti Korteriühistute Liidu töötajad Rakverre. Toimus arutelu, milliste teenuste abil saab Eesti Korteriühistute Liit toetada korteriühistute tegevust tänases paljude korteriühistute jaoks majanduslikult keerukas olukorras. Käsitleti ka projekti Power House Europe arengut ja seniseid tulemusi.

Teemad:

 • korteriühistute teravaimad probleemid ning Eesti Korteriühistute Liidu poolt pakutavad lahendused
 • Teavitustegevuse korraldamine, Power House Europe projekti võimalused ja edasised plaanid
 • Koostöö omavalitsuste ja ministeeriumitega teavitustegevuse paremaks korraldamiseks

Toimumiskoht: Villa Theresa, Rakvere

Osalejad: Eesti Korteriühistute Liidu töötajad

Seminari fotod leiad kodulehe Galeriist.

Seminar „Praktikult praktikule“, 10.11.2010, Tallinn

8.-12. novembrini toimus Eesti energiasäästunädal, mille eesmärgiks on pöörata rohkem tähelepanu säästlikule eluviisile ja püüda energiat vähem kulutada. Nädala jooksul on võimalus osa võtta energiasäästu seminaridest üle Eesti. Eesti Korteriühistute Liit korraldas nädala raames 10. novembril projekti Power House Europe toetusel korteriühistutele Tallinnas seminari „Praktikult praktikule“.

Eesti Korteriühistute Liit kutsus Tallinna ja Harjumaa korteriühistute juhte seminarile omavahel energiasäästualaseid kogemusi vahetama. Enda ühistu kogemusest kortermaja renoveerimisprotsessi läbiviimisel kõnelesid KÜ Vikerlase 10 juhatuse liige Toivo Orgusaar ning KÜ Puhangu 55 juhatuse liige Valentina Valtson.

Toimumiskoht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23A

Osalejaid: 25 korteriühistu juhti Tallinnast

Seminar ja õppekäik „Praktikult praktikule“, 9.11.2010, Tartu ja Märja

8.-12. novembrini toimub Eesti energiasäästunädal, mille eesmärgiks on pöörata rohkem tähelepanu säästlikule eluviisile ja püüda energiat vähem kulutada. Nädala jooksul on võimalus osa võtta energiasäästu seminaridest üle Eesti. Eesti Korteriühistute Liit korraldas nädala raames 9. novembril projekti Power House Europe toetusel korteriühistutele Tartus seminari ja õppekäigu „Praktikult praktikule“.

Eesti Korteriühistute Liit kutsus Tartu ja Tartumaa korteriühistute juhte seminarile omavahel energiasäästualaseid kogemusi vahetama. Enda ühistu kogemusest kortermaja renoveerimisprotsessi läbiviimisel kõnelesid KÜ Märja 12 ning KÜ Pepleri 8 esindajad ning väljasõidul külastati korteriühistut Keskuse 12 Märjal (Tartumaal), mis pälvis Eesti Korteriühistute Liidult tiitli „Edukaim renoveerimisprojekt 2010“.

Toimumiskoht: EKÜL Tartu büroo, Gildi 3 ning KÜ Märja 12 Tartumaal

Osalejaid: 31 korteriühistu juhti Tartust ja Tartumaalt

PHE Eesti edukad kogemused näitena Euroopa sotsiaalmajanduse konverentsil, 27.-28. oktoober 2010, Brüssel

27.-28 oktoobrini 2010 toimus Brüsselis konverents „Sotsiaalmajandus ja Euroopa 2020 Strateegia“, kus keskenduti eelkõige kolmele strateegia teemale – teadmistepõhine majandus, jätkusuutlik areng ja kaasamine. Kokku tuli üle 180 osaleja erinevatest Euroopa Liidu regioonidest, linnadest, ülikoolidest , samuti Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanikuühiskonda esindajad.

Sotsiaalmajanduse ja jätkusuutliku tegevuse töörühmas esitles Power House Europe Eesti platvormi koordinaator Anu Sarnet Eesti korteriühistute kogemusi eluasemete kaasajastamisel ja energiasäästu saavutamisel ning suurima Eesti korteriühistuid esindava organisatsiooni Eesti Korteriühistute Liidu kogemusi korteriühistute esindajate kaasamisel. Töötoas tõdeti, et Eestil on eluasemevaldkonda mõjutavas ühistegevuses väga erilisi kogemusi ning potentsiaali olla sel teemal teenäitajaks ka teistele Euroopa Liidu riikidele.

Konverentsi programm

 

Koosolek edukamate renoveerimisprojektide, korteriühistute juhtide ning ilusate koduümbruste valimiseks, 15.09.2010, Tallinn

Projekti Power House Europe Eesti platvormi eesmärgiks on korteriühistute igakülgne teavitus energiasäästu saavutamise vajalikkusest ja võimalustest kortermajades. Projekti toetusel valiti juba kuuendat aastat valiti välja edukamad ühistud, kelle saavutused korterelamu renoveerimisel ning koduümbruse korraldamisel on eeskujuks teistele, ning tunnustati tublisid ühistujuhte, kelle töö väärib laiemat tähelepanu. 15.septembril kogunesid Eesti Korteriühistute Liidu, SA KredExi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tallinna Linnavaraameti esindajad, et välja valida silmapaistvamad kandidaadid „Korteriühistute konkursile 2010“ laekunud ettepanekute hulgast. Nagu varasematelgi aastatel valiti parimad kolmes kategoorias: edukaim renoveerimisprojekt, parim korteriühistu juht ning ilus koduümbrus.

Komisjoni poolt välja valitud parimad näited julgustavad ka teisi ühistuid ette võtma korterelamu kompleksseks renoveerimiseks ning koduümbruse korrastamiseks vajalikke mahukaid töid.

Lõpliku otsuse langetas komisjon peale korterelamutega tutvumist. Auhinnad võitjatele anti üle Eesti Korteriühistute Liidu XIII Foorumil Tallinnas.

Toimumiskoht: EKÜL Tallinna büroo, Sakala 23A

Osalejad: 5 komisjoni liiget

Töötuba „Praktikult praktikule“, 6.08.2010, Olustvere

6.-7. augustini Viljandimaal Olustvere mõisas toimuv korteriühistute suveülikool toob kokku ligi 80 osalejat üle Eesti. Ühistujuhtidele suunatud kahepäevasel koolitusel pakutakse energiasäästu saavutamist puudutavate teemade kõrval senisest enam teadmisi psühholoogiast ja konfliktide lahendamisest. Olulisel kohal on ühistujuhtide kogemuste vahetamine.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme Urmas Mardi sõnul on seekordse suveülikooli teemade valik läbilõige praegu kõige enam korteriühistuid puudutavatest küsimustest. Energiasäästu ja korterelamute renoveerimise ning korteriühistu võlgnikke puudutavate oskuste kõrval on majanduslikult pingelised ajad nõudmas ühistujuhtidelt ka üha rohkem psühholoogiaalaseid teadmisi.
Korteriühistute suveülikoolid on alati pakkunud võimaluse teadmiste vahetamiseks korteriühistute juhtide vahel. Seekordsetest töötubadest kaks olid suunatud just praktiliste kogemuste jagamisele, kus tutvustati korteriühistute kogemusi energiasäästu saavutamisel ning juriidiliste küsimuste lahendamisel. Tõdeti, et selline vastastikuste praktiliste kogemuste vahetamine on vajalik ka edaspidi.
Korteriühistute suveülikoole kui ühistujuhtide poolt omaksvõetud õppevormi korraldab Eesti Korteriühistute Liit alates 2007. aastast ning sellest on oodatud osa võtma korteriühistute esindajad üle Eesti.

Energiasäästu seminar, 12.11.2009, Tallinn

12. novembril 2009 toimus Tallinnas Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldatud korteriühistute seminar „Korteriühistute kogemused energiasäästu võimaluste kasutamisel“.

 

Toimumiskoht: EKÜL koolitusklass, Sakala 23A

Osalejad: 40 korteriühistu juhti ja valdkonna spetsialisti

Teemad:

· hoone energiakulude vähendamine ja siseruumide mugavustunde suurendamine ilmaennustusel põhineva küttejuhtimise abil,

· loomuliku ventilatsiooni kontrolli alla võtmine, ventilatsiooni soojuse tagastamine hoone keskküttesüsteemi sh sooja tarbevee kütmiseks,

· soojussõlme reguleerimine ja küttesüsteemi tasakaalustamine,

· energiaauditi soovitusi järgiva rekonstrueerimistöödeks vajaliku ehitusprojekti sõlmpunktid.

Kava

Seminar toimus üle-eestilise energiasäästunädala raames.

Seminar Eesti korteriühistute Liidu töötajatele, 16.10.2009, Tallinn

16.oktoobril 2009 korraldas Eesti Korteriühistute Liit seminari liidu töötajatele, et arutelda korteriühistute teavitustegevuse kaasajastamise ning tõhustamise vajaduse üle ning tutvustada edasisis tegevuskavasid. Seminaril tutvustasid korteriühistutele vajalikku teavet SA KredEx ning Swedbank AS.

Toimumiskoht: Hotell L´Ermitage seminariruum

Osalejaid: 17, Eesti Korteriühistute Liidu, SA KredEx ning Swedbank AS esindajad.

Teemad:

· EKÜL edasiste tegevuskavade tutvustus ja arutelu

· Korteriühistute vajadused projekti Power House Europe küsitluse alusel ning teavitustegevuse korraldamine Tallinnas ja Eesti erinevates piirkondades

· Renoveerimislaen korterelamute terviklikuks rekonstrueerimiseks- ettekanne SA KredEx

· Korterelamute finantseerimise kogemused- ettekanne Swedbank AS

· Suhtlemise strateegiad- loeng ATAK koolituskeskus

V Balti Elamumajanduse Konverents, 23.04.2009, Tallinn

Projekti Power House Europe toetusel toimus 23.aprillil 2009 toimus Tallinnas V Balti Elamumajanduse Konverents pealkirjaga „Eluasemevaldkond Balti riikides- uute väärtuste aeg“, mis tõi kokku 200 korteriühistute esindajat ja eluasemevaldkonna spetsialisti nii Eestist kui välisriikidest.

Kõne all oli Euroopa Liidu toetused energiatõhususe suurendamiseks ning Eesti ja teiste Balti riikide võimalused ning väljakutsed elamumajandust puudutavate küsimuste lahendamisel. Konverentsil esinesid Euroopa Elamumajanduse Koostöökomitee CECODHAS president David Orr, koostöökomitee poliitikakoordinaator Julien Dijol ning Suurbritannias asuva Building and Social Housing´u direktor Diane Diacon.

Läti kogemustest elamumajanduses kõneles Läti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Sergejs Sidorko, Sigitas Bubnyse teemaks oli aga „Laenuühistutel põhinev ühistupanganduse süsteem Leedus”.

Ürituse III osas toimus Euroopa Parlamendi saadikukandidaatide diskussioon teemal Kuidas kaitsta Eesti elamumajanduse huve Euroopas?“, modereeris Indrek Treufeldt (Eesti Rahvusringhääling). Diskussioonile olid kutsutud Eesti Reformierakond, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Keskerakond, Erakond Eestimaa Rohelised ja Eestimaa Rahvaliit.

Konverentsi fotod leiad kodulehe Galeriist.

Kava

Korteriühistute suveülikoolis vahetati energiasäästu kogemusi Power House Europe töötoas

6.-7. augustini 2010 toimus Olustveres Eesti korteriühistute IV suveülikool, kus osales üle 80 korteriühistu esindaja üle Eesti. Suveülikooli korraldaja oli Eesti Korteriühistute Liit. Suveülikooli loengutes käsitletud teemade ring oli lai, hõlmates nii korteriühistu juhi töö psühholoogilist külge
kui renoveerimisega seotud tehnilisi aspekte. Oluline koht oli seekordses suveülikoolis energiasäästu puudutavatel teemadel.

Lisaks loengutele toimusid suveülikoolis mitmed töötoad, millest üks oli sel aastal suunatud Power House Europe projekti tutvustamisele ning Eesti Korteriühistute praktiliste energiasäästualaste kogemuste vahetamisele.
Töötoas tutvustas Power House Eesti platvormi koordinaator Anu Sarnet uut veebiportaali powerhouseeurope.eu ning selgitas, millist infot on võimalik eesti ühistujuhtidel sealt leida ning kuidas ise seal infot jagada.
Enda ühistute kogemusi kortermajade energiasäästliku renoveerimisega tutvustasid korteriühistute juhid kahest Eesti suuremast linnast Tallinnast ja Tartust. Kõneldi nii sellest, millised meetmed on korterelamutes enim energiasäästu toonud kui ka sellest, kuidas on korraldatud renoveerimise finantseerimine. Eriti rõhutati, et energiasäästu saavutmisel tuleks renoveerimine läbi viia kompleksselt ning vajadusel kasutada selleks täna Eestis korteriühistutele pakutavaid soodsaid laenuvõimalusi.
Töötoas osalejad tõdesid, et selline vastastikuste praktiliste kogemuste vahetamine on vajalik ka edaspidi, sest üksteiselt on palju õppida.

Mis on Power House Europe?

POWER HOUSE EUROPE on Euroopa Komisjoni programmi „Intelligentne Energia – Euroopa“ poolt rahastatav projekt, mille eesmärgiks on parandada elanike võimalusi ja professionaalide oskusi vähendamaks elamusektori poolt tekitatavat süsiniku jalajälge*. Toetudes varasematele Euroopa riikide teadmistele, soodustatakse projekti abil omavahelist kogemuste vahetamist.
*Süsiniku jalajälg- süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside (metaani, dilämmastikoksiidi jt) heite koguhulk, mis kaasneb inimese, organisatsiooni või mõne muu üksuse tegevusega või tekib toote või teenuse olelusringi jooksul. Iseloomustab inimtegevuse mõju keskkonnale, eriti kliimamuutustele (“Säästva arengu sõnaseletusi”, Säästva Eesti Instituut).
Eestit esindab projektis Eesti Korteriühistute Liit. Koostöös projektipartneritega Belgiast, Rootsist, Itaaliast, Inglismaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Bulgaariast on seatud eesmärgiks edukate Euroopa Liidus läbiviidud projektide ja praktiliste kogemuste tutvustamise kaudu toetada energiasäästlikku mõtteviisi elamumajanduses.
Vaata kindlasti veebilehte www.powerhouseeurope.eu

Kolm aastat kestva projekti raames kogutakse kokku ja analüüsitakse erinevates riikides läbi viidud energiasäästu saavutamisele suunatud projektide tulemused. Tänane praktika näitab, et tehnilistel põhjustel või ka keelebarjääri tõttu ei jõua teave erinevate riikide edukatest kogemustest ja väljatöötatud tehnilistest lahendustest huvlisteni teistes riikides, kes ka seda kogemust oma praktikas kasutada saaks. Seetõttu jääb vahetamata hulk teavet ja kasutamata energiasäästulalastele probleemidele leitud lahendused.
Projekti Power House Europe üheks eesmärgiks on teavitusürituste ja infotrükiste kõrval luua internetikeskkond, kus igaüks saab otsida infot teda huvitava energiasäästu puudutava küsimuse kohta ning välja selgitada, kas ja mida on teistes Euroopa Liidu riikides selle probleemi lahendamiseks ette võetud. Tänu projekti toetusele oli võimalus kuulata erinevate riikide spetsialistide kogemusi juba 2009. aasta kevadel Tallinnas toimunud Balti Elamumajanduse Konverentsil.
Projekt loodab teiste riikide kogemuste tutvustamise kaudu vähendada energiatarbimist, suurendada taastuvenergia kasutamist, energiasäästlikku renoveerimist ning toetada seeläbi energiasäästlikku elamumajandust tervikuna.

Power House Europe Eesti platvorm

POWER HOUSE Eesti platvormi juhib Eesti Korteriühistute Liit. Koostööd tehakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, Tallinna Linnavalitsusega ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutusega KredEx. Platvormi peamiseks tegevussuunaks on eluasemefondi jätkusuutlikuks püsimiseks ja arendamiseks vajalik elanikkonna üldine harimine ja teavitamine eluaseme ning energiasäästu valdkonnas toimuva osas. Sealhulgas pööratakse erilist tähelepanu veebikeskkonnast info otsimise võimaluste suurendamisele, koolituste ja infopäevade korraldamisele ning koostöös SA KredExiga kompleksrenoveerimise finantseerimisvõimaluste tutvustamisele.

„Kõige enam vajavad korteriühistute esindajad täna abi renoveerimisega seotud tehniliste küsimuste puhul ning finantseerimisvõimaluste otsimisel. Huvipakkuvateks teemadeks on kujunenud energiasäästlik ventilatsioon ja valgustus ning taastuvenergia kasutamise võimalused. Eesti POWER HOUSE platvormi esimesel üritusel, kolme Balti riigi eluasemevaldkonna spetsialistidele suunatud Balti Elamumajanduse Konverentsil tutvustati rahastamisvõimalusi, mis osaliselt toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt. Edaspidi peab Eesti Korteriühistute Liit oluliseks suurendada seni korteriühistute esindajate poolt infokanalina vähekasutatud veebikeskkonna võimalusi nii tehnilisi lahendusi kui ka finantsküsimusi puudutavas teavitustegevuses.“

Anu Sarnet, Eesti POWER HOUSE platvormi koordinaator.

Power House Europe Eesti koordinaatori kontaktandmed

Anu Sarnet
Eesti Korteriühistute Liit
Sakala 23A, 10141 TALLINN
Tel: 627 5740
E -post: anu.sarnet@ekyl.ee

Power House Europe artiklid ja infomaterjalid eesti keeles

Uudiskiri Eesti
Eesti Korteriühistute Liit osaleb Euroopa energiasäästu projektis

Valminud on üleeuroopaline energiasäästuprojektide tulemuste koduleht
Projekti Power House Europe toetusel toimus 23.04.2009 V Balti Elamumajanduse konverents
Energiasäästu nädalal korraldas EKÜL seminari korteriühistutele

Power House Europe artiklid ja infomaterjalid inglise keeles

Newsflash_Estonia

Cross-country needs analysis

The big greenhousing exchange