Koolitus

27 - 27 Mai - May

11.11.2014 ja 12.11.2014 Ekskursioon Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergia testhoonesse. – KOHAD TÄIS!

Energiasäästunädala raames kutsume korteriühistute juhte ekskursioonile Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergia testhoonesse!

Liginullenergia testhoone külastusel tutvutakse ainulaadse uurimislaboriga. Testhoone on rajatud uurimaks erinevate piirdetarindite ehitusfüüsikalist toimivust, hoone tehnosüsteemide ja automaatika komponentide efektiivsust, erinevaid sisekliima tagamise meetodeid ning taastuvenergia rakendamist. Alus- ja rakendusuuringute eesmärk on leida sobivad lahendused energiasäästlike ja vastupidavate hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. TTÜ liginullenergia testhoonet ja seal tehtavaid uuringuid tutvustab Peeter Linnas, ehitiste projekteerimise instituudi laboriinsener.

Ekskursioon toimub 11. novembril kell 13:00 ja 12. novembril kell 13:00 Kogunemine: aadressil Mäepealse 3, Tallinn, 15 minutit enne ekskursiooni algust Osavõtutasu: 3 € osaleja kohta Registreerimine: telefoni teel 6275740 või meili teel ekyl@ekyl.ee

Kohtade arv on piiratud!