Koolitus

16 - 16 Juuli - Jul

18.09-15.10.2017 Korteriühistu juhi baaskoolitus (vene keeles)

Korteriühistu juhi baaskoolitus annab alusteadmised ühistu majandustegevuse juhtimisest ning renoveerimistööde elluviimisest. Kursus sobib nii alustavale ühistujuhile, kes soovib saada teadmisi oma igapäevatöö korrektseks korraldamiseks kui ka kogemustega juhile, kes soovib viia end kurssi muudatustega ning värskendada oma teadmisi ühistu juhtimise valdkonnas.

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes, mis tähendab, et peale korteriühistu juhi baaskoolituse ja põhikursuse läbimist on huvilistel võimalik asuda taotlema kutset –Korteriühistujuht tase 4.

Rohkem infot vene keeles SIIT!

Korteriühistu juhi baaskoolitus (24 akadeemilist tundi) sisaldab järgmisi aineid:

  • Ühistegevuse alused
  • Korteriühistu juhtimise üldpõhimõtted (juhatuse ja korteriomanike õigused ja kohustused, koosolekute läbiviimine, kommunikatsioon korteriühistus).
  • Korteriühistu majandamise alused (majandustegevuse aastakava, raamatupidamise põhimõtted, aruandlus).
  • Dokumendihaldus korteriühistus (asjaajamine, dokumentide korrashoid, arhiveerimine).
  • Korteriühistu juhi töö juriidilisest aspektist lähtuvalt (elamumajandusalased õigusaktid).
  • Korterelamu renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid (konstruktsioonid, ekspertiis ja järelevalve).

Huvilised on oodatud registreeruma kuni 13.09.2017

Hind:
EKÜL liige 130 €
Mitteliige 190 €

Koolitusel on võimalik osaleda ka päeva kaupa. Hind ühe päeva eest EKÜL liikmele 45 € ja mitteliige 70 €.

Küsimuste korral võta ühendust koolitus@ekyl.ee; või 6275750