Koolitus

28 Mai

20.11.2014 Korteriühistute juhi e-õpe

2013. aastal alustas Eesti Korteriühistute Liit baaskursuse e-õppega, mis on alternatiiv traditsioonilistele auditoorsetele koolitustele.
2014. aastal alustab e-õppena korteriühistute juhi põhikursus, mis on korteriühistute juhi 120-õppetunnise koolituse teine pool (56 akadeemilist tund). Kuna palju ühistujuhte töötavad ja elavad väljaspool Tallinna pakume korteriühistu juhi 120-õppetunnist koolitust nüüd kaugõppena. Nii on ühistujuhtidel üle Eesti võimalik ennast arendada ja täiendada.

Põhikursus (56 akadeemilist tundi) on mõeldud baaskursuse läbinutele täiendamaks oma teadmisi järgmistes valdkondades:

 Ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine
 Kinnisvara korrashoid
 Sissejuhatus raamatupidamisse
 Asjaõigus
 Suhted võlgnikega. Võlgade sissenõudmine
 Lepinguõigus/Võlaõigus
 Tööõigus
 Ehitustegevuse korraldamine korteriühistus
 Tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes, mis tähendab, et peale korteriühistu juhi koolituse mõlema osa läbimist on huvilistel võimalik asuda taotlema kutset – Korteriühistujuht tase 4.Kutsetunnistuse taotlemise avalduse esitamise tähtajaks on sel sügisel 1.10.2014. Järgmine võimalus kutse taotlemiseks avaneb 2015. aasta kevadel. Huvilistel palume saata kutse taotlemist puudutavad küsimused varakult aadressile koolitus@ekyl.ee.

 Põhikursus e-õpe 20.11.2014 – 23.01.2015 (sh jõuluvaheaeg)*

Põhikursuse pilootkoolituse soodushind EKÜL liikmele 165 €, mitteliikmele 225 €.

E-õppe koolituse esimene õppepäev toimub EKÜL koolitusklassis Sakala 23a, Tallinn. Ülejäänud ained läbitakse iseseisvalt veebikeskkonnas. Õpingute läbimiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu. E-õpe on eesti keeles.

E-õppe kavadega saate tutvuda meie kodulehel ekyl.ee

Registreerimine ja info:
koolitus@ekyl.ee
627 5750 ja 55 58 5711

*Eesti Korteriühistute Koolituskeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.