Koolitus

15 - 15 Juuli - Jul

24.11.2014 Riigikohtu praktika korteriühistu asjades aastal 2014 – Pärnus

Eesti Korteriühistute Liit korraldab juriidilise koolituse korteriühistute juhtidele.

Kohtulahendid ei ole meie õigussüsteemis õiguse allikateks, kuid on väga olulise tähtsusega õigusnormide ühtse rakendamispraktika kujundamisel ja õiguslikus reguleerimises esinevate lünkade täitmisel. Paljudel Riigikohtu lahenditel oluline tähendus ka väljaspool konkreetset kohtuasja.

Juriidilise loengu raames tutvustatakse uusi ja huvitavamaid korteriühistuid puudutavaid kohtulahendeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, millised tagajärjed võivad kaasneda otsustega, mis pole seadusega kooskõlas ning millised võimalused on korteriühistul enda õiguste eest seismisel.

Loengul käsitletakse Riigikohtu tsiviilkolleegiumi poolt 2014.a. tehtud lahendeid kahjujuhtumites ja võlanõutes.

Lektor: EKÜL jurist, Urmas Mardi

Toimumise koht: täpsustamisel

Toimumise aeg: 24.11.2014, kell 16.00-19.15

Koolitus toimub eesti keeles!

Koolitusele saab registreerida kuni 19.11.2014 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kohtade arv on piiratud.

Hind:

EKÜL-i liikmetele 25 €
Mitteliikmetele 45 €

Registreerimiseks on järgmised võimalused:

1. Klikkides siia!
2. Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
3. Helistades tel 627 5750; 627 5740