Koolitus

27 Märts

Koolitus “Tulemuslik üldkoosolek?”

Koolitus “Tulemuslik üldkoosolek?”

Koolitusel räägime, millised võimalused on korraldada korteriühistute üldkoosolekuid ja kuidas tagada nende tulemuslikkus.

27. märtsil,  kell 16.00 -18.15

Praktilisi soovitusi, kuidas üldkoosolekuid korrektselt läbi viia, annab EKÜL jurist Margus Saulep.

Koolitus toimub  nii kohapeal meie koolitusklassis (Sakala 23a esimene korrus) kui ka Zoom keskkonnas, link liitumiseks saadetakse registreerunutele päev varem. Koolitus lindistatakse ja kõikidele registreerunutele saadetakse see peale koolitust.

 

Registreerumine on avatud kuni 23. märtsini  SIIN

Koolituse teemad:

 • Kellel on õigus üldkoosolek kokku kutsuda?
 • Millele tähelepanu pöörata üldkoosoleku kutse koostamisel?
 • Millega peavad omanikud arvestama nõudes üldkoosoleku kokkukutsumist?
 • Millises korras saavad omanikud nõuda päevakorrapunktide lisamist?
 • Üldkoosolekust etteteatamine
 • Koosoleku kvoorumitingimused (seadusejärgsed ja põhikirjalised nõuded)
 • Kuidas kontrollida koosolekul osalemiseks õigustatud isikute ringi?
 • Kas esmase koosoleku saab vabastada kvooruminõudest?
 • Korduskoosoleku kokkukutsumine
 • Millele tähelepanu pöörata korduskoosoleku kutse koostamisel?
 • Kas korduskoosoleku päevakorda võib täiendada?
 • Korteriomaniku esindamine üldkoosolekul
 • Hääletamisõiguse teostamine kui korter on mitme isiku ühises omandis.
 • Korteriühistu otsuste vastuvõtmine (nt juhatuse valimine, põhikirja muutmine, renoveerimisotsused)
 • Milliseid otsuseid ei saa vastu võtta häälteenamuse põhimõttel?
 • Millistel juhtudel ei saa korteriomanik või tema esindaja hääletada?
 • Otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata
 • Koosoleku protokolli vormistamine

Asukoht:

Zoom keskkond ja koolitusklassis Sakala 23a

Osavõtt:

EKÜL liikmed – 55 eurot
Mitteliikmed – 85 eurot