Koolitus

24 - 24 Mai - May

Korteriühistu juhi põhikursuse e-õpe (56 akadeemilist tundi)

on mõeldud baaskursuse läbinutele täiendamaks oma teadmisi järgmistes valdkondades:

ü Ühistu juhtimine – suhtlemine ja konfliktide lahendamine;
ü Kinnisvara korrashoid;
ü Sissejuhatus raamatupidamisse;
ü Asjaõigus;
ü Suhted võlgnikega. Võlgade sissenõudmine;
ü Lepinguõigus/Võlaõigus;
ü Tööõigus;
ü Ehitustegevuse korraldamine korteriühistus;
ü Tehnosüsteemide haldamine ja korrashoid.

Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse õppekavad on tunnustatud kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes, mis tähendab, et peale korteriühistu juhi 120-tunnise koolituse läbimist on huvilistel võimalik asuda taotlema kutset – Korteriühistujuht tase 4. Kutse taotlemiseks avaneb järgmine võimalus 2016. aasta kevadel.

Põhikursus e-õpe toimumisaeg: 29.10-19.12.2015

E-õppe koolituse esimene õppepäev toimub EKÜL koolitusklassis Sakala 23a, Tallinn. Ülejäänud ained läbitakse iseseisvalt veebikeskkonnas. Õpingute läbimiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu. E-õpe on eesti keeles.

Põhikursuse hind EKÜL liikmele 190 €, mitteliikmele 260 €.

Registreerimine ja info:
koolitus@ekyl.ee
627 5750 ja 55 58 5711