Koolitus

15 Juuni

Õppekäik „Ringmajandussõber korteriühistu“ Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse

Eesti Korteriühistute Liidu teavitusprogrammi „Kekkonnatark korteriühistu“ Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 raames toimub õppekäik Jõelähtmesse, et tutvuda Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse (Rebala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa) tegemistega.

Õppekäik toimub 15.juunil algusega kell 12.00

Buss väljub Sakala 1 maja eest

 Õppekäigul tutvutakse ladestatavate jäätmete prügilakõlbulikkuse hindamisega, jäätmete sorteerimisega (paber ja kartong, ehitus- ja lammutusprahist metalli, puidu, plastijäätmete, elektroonikajäätmete, ohtlike jäätmete eraldamine), olmejäätmete ladestamise eelse eeltöötlusega, ringlussevõtuga (biojäätmete kompostimine, millest valmib sertifitseeritud kompost) ning taaskasutamisega (jäätmetest alternatiivkütuse tootmine vajadusel, koldetuha vanandamine).

 

Õppekäik on eelregistreerimisega, osavõtt tasuta. Kohtade arv on piiratud. Palun oma osalemise soov kirja panna SIIN.