Koolitus

17 - 17 Juuni - Jun

Tähelepanu! Tallinna korteriühistutel on võimalik taotleda koolitustoetust 127, 82 EUR ulatuses ühes kalendriaastas!

Eesti Korteriühistule Liidu poolt korraldatud koolitustel osalenud Tallinna ühistute koolituskulud katab Tallinna linnavalitsus 127,82 EUR ulatuses ühes kalendriaastas. NB! See tähendab, et taotlus peab olema esitatud samal aastal, kui toimus koolitus (2014. aastal osaletud koolituste taotluse esitamise tähtaeg oli 31.detsember 2014 ning 2015. aastal toimunud koolituste kohta peate esitama taotluse hiljemalt 31. detsembril 2015). Taotluse saab esitada 1 kord aastas.

Esitamiseks on vajalikud järgmised paberid:

  1. Taotlus
  2. Tõend (väljastatakse EKÜList peale koolitusel osalemist)
  3. Maksekorralduse koopia, mis tõendab, et KÜ on tasunud EKÜL-le koolituse eest.

 

Dokumente on võimalik esitada järgmiselt:

  1. E-postiga digiallkirjastatult (loe lähemalt http://www.tallinn.ee/Korteriuhistute-koolitamise-toetamine)
  2. Ise kohale viia Vabaduse väljak 10, IV korrus
  3. Posti teel: Tallinna Linnavaraamet, Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN

Vastava tõendi saamiseks palume pöörduda EKÜL Koolituskeskuse poole koolitus@ekyl.ee või tel 6275750