EKÜL jurist annab nõu

Koosoleku kutse edastamine korteriomanikule

01.07.2022
Meie KÜ põhikiri näeb ette, et koosoleku kutse edastatakse korteriomanikele elektroonselt. Neile omanikele, kellele ei ole võimalik kutset elektroonselt saata,... Loe edasi >

Kuidas toimub üldkoosolekul hääletamine, kui korteriomanik on alaealine?

02.01.2022
Meie majas on ühel korteril viis omanikku, neist kolm on täis- ja kaks alaealised. Seejuures ei ole lapsevanemad korteri kaasomanikud.... Loe edasi >

Kas üldkoosolek saab olla otsustusvõimeline osalejate arvust sõltumata?

02.12.2021
Ühistu üldkoosolekul kinnitati uus põhikiri. Uues põhikirjas on märgitud, et üldkoosolek on otsustusvõimeline osalejate arvust sõltumata. Kas antud põhikirjapunkt on... Loe edasi >

Kes peaks majas prussakad hävitama?

19.11.2021
Eesti Korteriühistute Liidu juristide poole pöördutakse aeg-ajalt ka võitluses korrusmajade suurima kahjurinuhtlusega – prussakatega. Kes peaks aga majas prussakad hävitama?... Loe edasi >

Juhatusele tasu määramine üldkoosolekul

18.10.2021
Üldkoosolekul valitakse uued KÜ juhatuse liikmed. Kas sellisel puhul on üldkoosolekul õigus määrata juhatusele tasu olenemata sellest, et üldkoosoleku päevakorras... Loe edasi >

Üldkoosoleku protokolli esitamisega viivitamine

29.09.2021
Mida teha juhul, kui üldkoosoleku protokolli esitamisega viivitatakse või seda üldse ei esitata nõutud 14 päeva jooksul? Vastab Eesti Korteriühistute... Loe edasi >

Majanduskava edastamine korteriomanikele

26.08.2021
Meie ühistus on kord, et kui mõni korteriomanik soovib paberkandjal majanduskava enne koosolekut saada, tuleb selleks juhatusega kontakti võtta. Selline... Loe edasi >

Kas ühistu saab kaasomanikelt nõuda liikmelisuse kokkulepet?

02.07.2021
Meie KÜ põhikirjas on punkt, mis näeb ette, et kui korteriomand kuulub mitmele omanikule, võetakse korteriühistu liikmeks üks omanikest vastavalt... Loe edasi >

Üldkoosoleku kokkukutsumise korra rikkumine

30.06.2021
Oleme juhatuses teadlikud, et üldkoosoleku kokkukutsumise korra rikkumise tagajärjeks võib olla kõigi üldkoosolekul vastuvõetud otsuste tühisus. Millised need rikkumised siis... Loe edasi >

Kas korteriühistu võib enda otsuseid tühistada?

17.05.2021
Korteriühistu juhatusel ja üldkoosolekul on õigus otsuseid vastu võtta. Kas korteriühistu võib enda otsuseid ka tühistada? Vastab Eesti Korteriühistute Liidu... Loe edasi >

Kas korteriühistu liikmed võivad majandusaasta aruandele vastu hääletada?

24.04.2021
Korteriühistus hääletab teatud grupp liikmeid igal aastal majandusaasta aruande kinnitamise vastu, kuid adekvaatseid põhjendusi selleks juhatus saanud ei ole. Kas... Loe edasi >

Kas korteriühistul on õigus nõuda korteriomanikult, et ta võimaldaks enda korteris torud välja vahetada?

30.03.2021
Omanik tegi korteris ümberehitusi, kattes torud kipsplaadiga. Omanik kardab, et ühistu tellitud tööde käigus rikutakse tema korteri siseviimistlus. Kas korteriühistul... Loe edasi >

Erakorraline üldkoosolek

22.02.2021
Korteriomanikud esitasid juhatusele taotluse kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek. Selle korteriühistu põhikiri näeb ette, et juhatus peab kutsuma üldkoosoleku kokku 14... Loe edasi >

Kortermaja turvareeglid tuleb ühiselt kokku leppida

13.11.2020
Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi tuletab kortermajade elanikele meelde, et elamu turvareeglid peavad olema ühiselt kokku lepitud ja... Loe edasi >

Kas ka väike korteriühistu peab esitama majandusaasta aruande?

24.10.2020
Mitmed väikesed korteriühistud on pöördunud Eesti Korteriühistute Liidu poole murega, et läheneb 31. oktoober, majandusaruande esitamise tähtaeg, aga kas ka... Loe edasi >

Kas korteriühistu üldkoosolekul saab osaleda Skype, Zoom vms elektroonilist keskkonda kasutades?

21.09.2020
Paljudes korteriühistutes on iga-aastase üldkoosoleku pidamine lükkunud sügisesse, ent kuna SARS-CoV-2 viirusega nakatunute arv Eestis tõuseb, küsitakse, kas koosolekul saaks... Loe edasi >

Kas korteriühistu juhatuse liikme valimisel loeb ka vastuhääl?

04.09.2020
Paljudes korteriühistutes on iga-aastase üldkoosoleku pidamine lükkunud sügisesse ja päevakorral KÜ juhatuse liikmete valimine.  „Aga siin tuleb teada, et vastuhääli... Loe edasi >

Korteriomandi võõrandamise otsus

07.06.2020
Otsustasime üldkoosolekul staažikalt ühiselureeglite rikkujalt korteriomandi võõrandamist nõuda. Korrarikkuja ise kohale ei ilmunud. Sellise otsuse vastuvõtmise tingis asjaolu, et teised ... Loe edasi >

Korduskoosoleku kokkukutsumise kord

04.06.2020
Korteriomanik küsib: Meie korteriühistus on segadus korduskoosoleku kokkukutsumise küsimustes. Palun selgitage, milline on korduskoosoleku kokkukutsumise kord.  Vastab EKÜL jurist Margus... Loe edasi >

Kas ühistu juhatus võib ise otsustada, millisel viisil saab korteriomanik tutvuda ühistu dokumentidega?

08.04.2020
Olen uus korteriomanik ja soovin end ühistu tegevusega kurssi viia. Tahan üle vaadata kõik viimase viie aasta jooksul sõlmitud lepingud.... Loe edasi >

Millal on ühistu üldkoosolek otsustusvõimeline?

04.03.2020
Meie korteriühistus on 40 korteriomanikku. Mõned korteriomanikud omavad mitut korterit, seega on korterite arv suurem korteriomanike arvust. Kortereid on kokku... Loe edasi >

Soovin korteriühistu juhatusest tagasi astuda, kuid pole kedagi, kes sooviks uueks juhatuse liikmeks hakata

28.01.2020
Soovin korteriühistu juhatusest tagasi astuda, kuid probleem on selles, et meie majas pole kedagi, kes sooviks KÜ juhatuse liikmeks hakata.... Loe edasi >

Kas korteriomanikku saab tagaselja korteriühistu juhatuse liikmeks määrata?

30.12.2019
Eesti Korteriühistute Liidu juristidelt on muu hulgas ka küsitud, kas KÜ juhatusse saab kedagi määrata tagaselja, ilma inimese enda nõusolekuta.... Loe edasi >

Läbimõtlematult lendu lastud sõnad korteriühistu koosolekul võivad kaasa tuua karistuse

12.12.2019
Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi räägib EKÜL ajakirjas Elamu Tallinna Ringkonnakohtu otsusest, kus osapoolteks korteriomanik ja sama korteriühistu... Loe edasi >

Kuidas arvestada majandamiskulude määramisel korteri maksustatavat üldpinda?

19.08.2019
Kuidas arvestada majandamiskulude määramisel korteri maksustatavat üldpinda, kui näiteks osad korteriomanikud on omavoliliselt lodžad korteri osaks ümber ehitanud? Vastab EKÜL... Loe edasi >

Juhatus keeldub dokumente üle andmast

18.07.2019
Meie ühistus valiti uued juhatuse liikmed. Endine juhatus keeldub aga uuele juhatusele dokumente üle andmast. Kas neil on õigus dokumendid... Loe edasi >

11 olulist asja, mida tuleb korteriühistus üldkoosoleku korraldamisel kindlasti teada

06.05.2019
Kevad on korteriühistutele oluline aeg just üldkoosolekute korraldamiseks ja läbiviimiseks. Paljudel ühistutel on juba koosolekud toimunud, aga kindlasti on ka neid, kus... Loe edasi >

Kuidas korteriühistu üldkoosolekul korrektselt hääleõigust teostada?

07.04.2019
Kevad on korteriühistutes üldkoosolekute pidamise aeg. Kuidas aga toimida juhul, kui korteril on mitu omanikku ning üldkoosolekul osaleb ainult üks... Loe edasi >

Ühistu põhikirja muutmine

23.01.2019
Soovime muuta oma ühistu põhikirja. Kehtivas põhikirjas on punkt, mille järgi peab põhikirja vastuvõtmise või muutmise poolt olema rohkem kui... Loe edasi >

Võlgnevuse kustutamise võimalused

23.01.2019
Võlgnik tasus ühistule viimase ühistu poolt esitatud arve. Kas ühistu saab ülekandega lugeda tasutuks ajaliselt kõige varem tekkinud võla ehk... Loe edasi >

Kes on majahaldur ja kuidas ta tegutseb?

23.01.2019
Kes on majahaldur ja kuidas ta tegutseb? Kuidas toimib juriidiline isik ühistu juhatuse liikme asemel? Kas korteriühistu juhi koht kaob?... Loe edasi >

Mis vahe on seaduse silmis alla kümne korteriomandiga ühistutel?

22.01.2019
Mis vahe on seaduse silmis alla kümne korteriomandiga ühistutel? Vastab EKÜL õigusosakonna juhataja Urmas Mardi: Korteriühistul ei pea olema juhatust,... Loe edasi >

Kas omanik peab enda e-posti ja telefoninumbri ühistule teatavaks tegema?

22.01.2019
Olen korteriomanik ühes Tallinna magalarajoonis. Meie korteriühistu esimees nõuab minult ja teistelt liikmetelt e-posti aadresse ja telefoninumbreid. Kunagi varem pole... Loe edasi >

Millised võimalused on korteriühistul vanglas viibiva omaniku käest võlgnevust kätte saada?

20.01.2019
Võlgnikust korteriomanik viibib praegu ühes Eesti Vabariigi vanglas. Millised võimalused on korteriühistul vanglas viibiva omaniku käest võlgnevust kätte saada? Kas... Loe edasi >

Mida tähendab võlavaidluse lõpetamine kohtuliku kompromissiga?

19.01.2019
Kohtuistungil tegi kohus ettepaneku lõpetada võlavaidlus kohtuliku kompromissiga. Mida see kohtulik kompromiss tähendab ja millised peaksid olema meie edasised toimingud?... Loe edasi >

Uus seadus: korteriühistud muutuste tuules

21.12.2018
EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla Artiklite sari ajalehes Kuulutaja, märts-juuni 2017 I osa – 17. märts 2017 1.jaanuarist 2018 jõustub... Loe edasi >