Turvalisus kortermajas 2016

“Turvalisus kortermajas – teavitusprogramm korteriühistute juhtidele 2016”
oli Eesti Korteriühistute Liidu koostööprojekt Politsei- ja Piirivalveametiga, mille eesmärgiks oli suurendada üleriigilise teavitusprogrammi abil korteriühistute juhtide ja nende vahendusel ka kortermajade elanike teadlikkust turvalisuse küsimustes ning muuta sellega seotud arvamusi ja hoiakuid.

Projekt panustas Siseturvalisuse arengukava alaeesmärki nr. 1 “Turvalisemad kogukonnad”, aidates luua eeldusi turvaliste kogukondade arenguks ning ennetades ohte, süütegusid ja õnnetusi. Tegevust rahastas Siseministeerium.

PROJEKTI TEGEVUSED

1.Turvalisuse teemaline küsitlus korteriühistute juhtidele

Jaanuarist kuni juunini 2016 korraldas Eesti Korteriühistute Liit korteriühistute juhtide seas küsitluse kortermajade turvalisuse teemal.

Küsitluse tulemustega saab tutvuda SIIN.

2. Artiklid korteriühistute juhtidele ja liikmetele

Ajakirjas Elamu ilmus projekti raames kaks siseturvalisust käsitlevat artiklit:

Kuidas luua kortermajas turvaline elukeskkond?, Elamu 1/2016 LOE SIIT

Turvalisus kortermajas – ole vargast targem, Elamu 2/2016 LOE SIIT

3. Üleriigiline infoäevade sari

Veebruarist kuni maini 2016 viis Eesti Korteriühistute Liit koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga läbi korteriühistute juhtidele, juhatuste liikmetele ja teistele huvilistele suunatud üleriigilise infopäevade sarja, kus piirkonnapolitseinikud ning Eesti Korteriühistute Liidu juristid kõnelesid ja vastasid osalejate küsimustele järgmistel teemadel: kohalikud probleemid ja piirkonnapolitseiniku töö; korteriühistu roll ja aktiivsus oma piirkonna turvalisuse loomisel; kuritegevuse ennetamine kortermajas ja selle ümbruses; perevägivald; probleemid parkimisega; korteri sundvõõrandamise küsimused; kogukond ja ühistegevus. Mõnes linnas oli infopäeva läbiviimisse kaasatud ka Päästeamet.

Infopäev “Turvalisus kortermajas”, Võru 18.02.16

Infopäevad toimusid:

17.02 PAIDE (Paide politseijaoskond, Tallinna 12)
18.02 VÕRU (Võru PPA ja Päästeameti ühishoone, Räpina mnt 20A)
04.03 TARTU (Tartu politseijaoskond, Riia 132)
28.03 TALLINN (Tallinna Kesklinna politseijaoskond, Kolde pst 65)
29.03 TALLINN (Ida-Harju politseijaoskond, P.Pinna 4) Infopäev vene keeles
31.03 RAKVERE (Rakvere politseijaoskond, Kreutzwaldi 5A)
07.04 VILJANDI (Viljandi Maavalitsuse suur saal, Vabaduse plats 2)
26.04 PÄRNU (Pärnu politseijaoskond, Pikk 18)
28.04 JÕHVI (Jõhvi politseijaoskond, Rahu 38)
04.05 NARVA (Narva politseijaoskond, Vahtra 3) Infopäev vene keeles
18.05 KURESSAARE (Kuressaare politseijaoskond, Transvaali 58)

Infopäevadel osales kokku 376 ühistujuhti.

Infopäevade sari on selleks korraks läbi saanud. Täname kõiki osalejaid!

Vaata fotosid toimunud infopäevadest EKÜL Facebooki lehel SIIN ja SIIN.

4. Korteriühistute ja politsei vahelise koostöö hea tava koostamine

Turvalise elukeskkonna loomine ja hoidmine korterelamutes ja korterelamupiirkondades algab korteriühistute ja politsei koostööst. Piirkondliku politseitöö eesmärk on luua turvalisust läbi politsei ja kogukonna hea kontakti, teabevahetuse ning õiguskorra probleemide ühise lahendamise ja ennetamise. Korteriühistud on turvalisuse küsimustes kontaktiks politsei ning majaelanike vahel.

Eesti Korteriühistute Liidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöös valmis 2016. aastal korteriühistute ja politsei koostöö hea tava, mille järgimine toetab turvalise elukeskkonna loomist ja hoidmist korterelamutes ja korterelamupiirkondades.

Korteriühistute ja politsei koostöö hea tava toetub “Siseturvalisuse arengukava 2015-2020” programmile “Turvalisemad kogukonnad”, mille eesmärgiks on ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus inimesed tunnetavad oma rolli turvalisuse loomisel, oskavad märgata turvalisuseriske ja nendele adekvaatselt reageerida.

Hea tava valmis projekti “Turvalisus kortermajas” tulemusel. Projekt viidi ellu Siseministeeriumi toetusel.

Prindi korteriühistute ja politsei koostöö hea tava siit ja pane üles oma kortermaja teadetetahvlile!

Hea tava eesti keeles

Hea tava vene keeles

5. Arutelu „Kodukandi riskid ja kogukondlik võrgustik“, Paides Arvamusfestivalil 13. augustil kell 13:30af_2016_sinine_aasta_paide

EKÜL osales 13. augustil Paides Arvamusfestivalil, kus arutelul „Kodukandi riskid ja kogukondlik võrgustik“ olid teemadeks ohud kogukondade turvalisusele, kuidas kogukondades tuntakse valmidust nende ohtudega tegelda, mis on kogukondade ja erinevate asutuste roll ning kuidas kogukonnad oleksid tugevamad.

Korteriühistute vaatenurka esindas arutelul EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla.

Aitäh kõigile, kes tulid Arvamusfestivalile kaasa mõtlema!
Loe lisa

KASULIKKU

Kogukondliku turvalisuse koostöö juhend/ Koostaja: Linnalabor

Piirkondliku politsei ja kogukonna koostöö hea tava/ Koostaja: Kodukant